ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

Work One

 

การจัดตั้ง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชให้ได้สมบูรณ์ที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่ส่วนรวมอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีภารกิจหลัก เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ วิจัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทุ่งพึงพืดอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาค จึงได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  โดยใช้ชื่อว่าศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นและปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

More


ข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ตณ ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง อ.เมือง จ.สุโขทัย
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

หนองจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
More


บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

 

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com