ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103404
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria commutata Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

Pertusariaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3864
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

960
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98096 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1764
2. 98097 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3912
3. 98098 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2643
4. 98099 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1785
5. 98100 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1805
6. 98101 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2460
7. 98102 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2471
8. 98103 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1822
9. 98104 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3179
10. 98105 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1786
11. 98106 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1808
12. 98107 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1811
13. 98108 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1821
14. 98109 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1785
15. 98110 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2374
16. 98111 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4858
17. 98112 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3932
18. 98113 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1646
19. 98114 Pertusaria commutata Mull. Arg. NULL
20. 98115 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1626
21. 98116 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1614
22. 98117 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2477
23. 98118 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2140
24. 98119 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3506
25. 100288 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5444
26. 100293 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5450
27. 100330 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5490
28. 100394 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5564
29. 100579 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5955
30. 100863 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5516
31. 103409 Pertusaria commutata Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4225

ปิด

QR code