ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103426
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria norstictica A.W. Archer
Family name

ชื่อวงศ์

Pertusariaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4621
Collected date

วันที่เก็บ

24 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99364 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4614
2. 99365 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2246
3. 99366 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4501
4. 99367 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4607
5. 99368 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4562
6. 99369 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2197
7. 99370 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2155
8. 99371 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3795
9. 99372 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3793
10. 99373 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3751
11. 99374 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4266
12. 99375 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4214
13. 99376 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2017
14. 99377 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1668
15. 99378 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2403
16. 100421 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 5239
17. 100631 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 5991
18. 102950 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 5700
19. 102951 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 5701
20. 102952 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 5702
21. 103114 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 5076
22. 103146 Pertusaria norstictica A.W. Archer NULL
23. 103265 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4632
24. 124181 Pertusaria norstictica A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4608

ปิด

QR code