ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99532
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria pertusa (L.) Tuck.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3261
Collected date

วันที่เก็บ

5 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99525 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3572
2. 99526 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3199
3. 99527 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3022
4. 99528 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3663
5. 99529 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2639
6. 99530 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3973
7. 99531 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3972
8. 99533 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3157
9. 99534 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3152
10. 99535 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3941
11. 99536 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4785
12. 99537 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4025
13. 99538 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4024
14. 99539 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2920
15. 99540 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3386
16. 99541 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3392
17. 99542 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3394
18. 99543 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3393
19. 99544 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3926
20. 99545 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3370
21. 99546 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3024
22. 99547 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3028
23. 99548 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3021
24. 99549 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3031
25. 99550 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3529
26. 99551 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3378
27. 99552 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3046
28. 99553 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3560
29. 99554 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3687
30. 99555 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3675
31. 99556 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3559
32. 99557 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4310
33. 99558 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1818
34. 99559 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3158
35. 99560 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2358
36. 99561 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3177
37. 99562 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4487
38. 99563 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4311
39. 99564 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3194
40. 99565 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3693
41. 99566 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2350
42. 99567 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2354
43. 99568 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2349
44. 99569 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3680
45. 99570 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3674
46. 99571 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4101
47. 99572 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4109
48. 99573 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4102
49. 99574 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1801
50. 99575 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1798
51. 99576 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2386
52. 99577 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1797
53. 99578 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1796
54. 99579 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1795
55. 99580 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3711
56. 99581 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1814
57. 99582 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4123
58. 99583 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4127
59. 99584 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4091
60. 99585 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1758
61. 99586 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1760
62. 99587 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2313
63. 99588 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 16
64. 99589 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1746
65. 99590 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1748
66. 99591 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4137
67. 99592 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3511
68. 99593 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3411
69. 99594 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3422
70. 99595 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3409
71. 99596 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3573
72. 99597 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3247
73. 99598 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3086
74. 99599 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2321
75. 99600 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2326
76. 99601 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3257
77. 99602 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2330
78. 99603 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3077
79. 99604 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3076
80. 99605 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2339
81. 99606 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3074
82. 99607 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2332
83. 99608 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3104
84. 99609 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3248
85. 99610 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3254
86. 99611 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3078
87. 99612 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2308
88. 100443 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5269
89. 100357 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5521
90. 100440 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5260
91. 100456 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5327
92. 100596 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5937
93. 103085 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5044
94. 103088 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5038
95. 103201 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4049
96. 103251 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4032
97. 103252 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1829
98. 103402 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3753
99. 103437 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4698
100. 103455 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2066
101. 103460 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2421
102. 103522 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2728
103. 103523 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2729
104. 108244 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5843
105. 120142 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5357
106. 120170 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5340
107. 120238 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5349

ปิด

QR code