ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10845
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein
Family name

ชื่อวงศ์

Hypericaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 98
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m high, bark reddish-brown. Flower pink; calyx pink-green; petal pink; stamen yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

650
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 6
2. 587 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 587
3. 3976 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 3976
4. 5160 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 5160
5. 6389 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 6389
6. 6216 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 6216
7. 8020 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 8020
8. 8184 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 8184
9. 14220 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Morakot 8
10. 25809 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Bot. KU 2006 6
11. 29474 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Glamwaewwong 1286
12. 37431 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein J.F. Maxwell 06 240
13. 38575 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Maknoi, P. Srisanga 2347
14. 56472 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51231
15. 58950 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Li-Jianwu 509
16. 61843 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Ling Shein Mang 87321
17. 62490 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Romklao Botanical Garden 2555 430
18. 66063 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein K. Srithi 77
19. 66736 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Maknoi 4230
20. 68840 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89668
21. 69580 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Zhou-Shishun 7045
22. 69880 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Hong Mang 53282
23. 71326 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Pongamornkul 3766
24. 71946 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Ratchuporn Spanuchat s.n.
25. 73061 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein M. Norsaengsri 11229
26. 73067 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein M. Norsaengsri 11235
27. 73793 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Pongamornkul 4203
28. 79158 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 353
29. 83621 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Bunma s.n.
30. 83622 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Bunma s.n.
31. 85036 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3270
32. 92679 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 70
33. 94782 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Chusie, K. Srithi HBY 73
34. 96040 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4224
35. 105837 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 104
36. 108493 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein T. Choopan et al. 2017 201
37. 111572 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 95
38. 114451 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4796
39. 114733 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Thitiporn Pingyot 258
40. 115513 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1405
41. 117537 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1629
42. 118851 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein K. Inthamma 429
43. 120936 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein N. Muangyen 2918
44. 125447 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 572
45. 127348 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1980
46. 130884 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1157
47. 139362 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1936
48. 139518 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein T. Choopan et al. 2021 171
49. 140525 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100149
50. 140526 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100344

ปิด

QR code