ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105650
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Capparaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7078
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree. Fruits white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

111    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3484 Capparis sp. W. Nanakorn et al. 3484
2. 9070 Capparis sp. P. Thongson 44
3. 18821 Capparis sp. W. Nanakorn 1119
4. 19829 Capparis sp. S. Watthana et al. 1128
5. 20201 Capparis sp. M. Norsaengsri 1260
6. 20239 Capparis sp. M. Norsaengsri 1298
7. 22550 Capparis sp. P. Srisanga 2389
8. 23602 Capparis sp. P. Srisanga 2611
9. 27610 Capparis sp. C. Maknoi 797
10. 28408 Capparis sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 200805 27
11. 28439 Capparis sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210805 23
12. 30212 Capparis sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 87
13. 34476 Capparis sp. Warintorn K. 08 307
14. 36184 Capparis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3411
15. 36185 Capparis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3427
16. 37899 Capparis sp. M. Norsaengsri 3936
17. 39035 Capparis sp. W. Pongamornkul 2380
18. 40049 Capparis sp. M. Norsaengsri 5154
19. 40103 Capparis sp. M. Norsaengsri 5209
20. 41571 Capparis sp. P. Wessumritt 298
21. 41893 Capparis sp. P. Wessumritt 326
22. 45874 Capparis sp. C. Maknoi 3690
23. 45902 Capparis sp. C. Maknoi 3815
24. 46583 Capparis sp. M. Norsaengsri 3554
25. 47763 Capparis sp. S. Sawangsawat 218
26. 49140 Capparis sp. S. Watthana 3403
27. 50988 Capparis sp. M. Norsaengsri 5476
28. 52914 Capparis sp. Yin-Jiangtao 1373
29. 53268 Capparis sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7736
30. 56447 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51178
31. 57978 Capparis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9080
32. 58008 Capparis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9110
33. 58064 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9816
34. 58096 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9848
35. 58106 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9858
36. 58461 Capparis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9496
37. 58507 Capparis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9542
38. 59813 Capparis sp. Romklao Botanical Garden 2554 204
39. 63525 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6577
40. 64383 Capparis sp. W. Pongamornkul 2932
41. 64475 Capparis sp. W. Pongamornkul 3024
42. 65800 Capparis sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10294
43. 66419 Capparis sp. W. Pongamornkul 3411
44. 67534 Capparis sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 800
45. 68155 Capparis sp. M. Norsaengsri 3622
46. 68678 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3042
47. 69040 Capparis sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 662
48. 71321 Capparis sp. W. Pongamornkul 3761
49. 75980 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95333
50. 76383 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94298
51. 76727 Capparis sp. C. Maknoi 4649
52. 77517 Capparis sp. W. Pongamornkul 4350
53. 77518 Capparis sp. W. Pongamornkul 4351
54. 78448 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Hong Mang 53205
55. 79022 Capparis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 218
56. 79233 Capparis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 428
57. 80596 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3098
58. 81333 Capparis sp. C. Maknoi 7515
59. 81334 Capparis sp. C. Maknoi 7516
60. 81938 Capparis sp. M. Norsaengsri 11971
61. 85601 Capparis sp. C. Maknoi 8300
62. 85124 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3360
63. 85248 Capparis sp. C. Maknoi 7896
64. 85268 Capparis sp. C. Maknoi 7916
65. 86280 Capparis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 284
66. 86305 Capparis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 309
67. 88589 Capparis sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 440
68. 89677 Capparis sp. W. Pongamornkul 5663
69. 91242 Capparis sp. S. Sawangsawat 427
70. 96993 Capparis sp. C. Maknoi 4813
71. 97477 Capparis sp. C. Maknoi 5440
72. 97478 Capparis sp. C. Maknoi 5441
73. 100752 Capparis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 355
74. 104891 Capparis sp. C. Maknoi 6025
75. 105239 Capparis sp. C. Maknoi 6475
76. 104719 Capparis sp. C. Maknoi 5594
77. 105285 Capparis sp. C. Maknoi 6521
78. 105495 Capparis sp. C. Maknoi 6838
79. 107093 Capparis sp. C. Maknoi 4859
80. 108691 Capparis sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5295
81. 108696 Capparis sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5300
82. 109893 Capparis sp. TLBG 455
83. 110700 Capparis sp. N. Muangyen 1906
84. 112293 Capparis sp. Buasoy Mala 28
85. 112877 Capparis sp. K. Kertsawang 3715
86. 113054 Capparis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6659
87. 114521 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4859
88. 115390 Capparis sp. C. Maknoi 5235
89. 118676 Capparis sp. K. Kertsawang 3982
90. 118922 Capparis sp. K. Inthamma 501
91. 122067 Capparis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1401
92. 122124 Capparis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1457
93. 122600 Capparis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1560
94. 125586 Capparis sp. N. Muangyen 3666
95. 128777 Capparis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2217
96. 128963 Capparis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2402
97. 129602 Capparis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4460
98. 131214 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4564
99. 131254 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4607
100. 132350 Capparis sp. W. Pongamornkul 7192
101. 134066 Capparis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3531
102. 133236 Capparis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1024
103. 134106 Capparis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3571
104. 134140 Capparis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3605
105. 135226 Capparis sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3392
106. 135926 Capparis sp. W. Pongamornkul 7888
107. 137392 Capparis sp. K. Kertsawang 2646
108. 138269 Capparis sp. K. Inthamma 1545
109. 140939 Capparis sp. W. Pongamornkul 8104
110. 141622 Capparis sp. Suchanya Kantasa SK 127
111. 141716 Capparis sp. Suchanya Kantasa SK 221

ปิด

QR code