ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106933
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 644
Collected date

วันที่เก็บ

5 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Phongsakorn Kochaiphat
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 371 Tetrastigma sp. W. Nanakorn et al. 371
2. 13980 Tetrastigma sp. P. Srisanga & S. Watthana 646
3. 30205 Tetrastigma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-79B
4. 35767 Tetrastigma sp. C. Maknoi 1699
5. 46781 Tetrastigma sp. M. Tanaros 182
6. 50893 Tetrastigma sp. S. Watthana 3625
7. 75347 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095046
8. 75525 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095238
9. 79239 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-434
10. 81361 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7543
11. 83764 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2791
12. 83747 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2774
13. 86161 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-165
14. 89318 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5418
15. 90263 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-186
16. 90327 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-250
17. 90333 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-256
18. 90334 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-257
19. 90776 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3384
20. 92692 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-083
21. 92693 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-084
22. 97486 Tetrastigma sp. C. Maknoi 5449
23. 98749 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-226
24. 98626 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-103
25. 98812 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-289
26. 98848 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-325
27. 100797 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-400
28. 100731 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-334
29. 100733 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-336
30. 111063 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-012
31. 111228 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-176
32. 111256 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-204
33. 111468 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-416
34. 111646 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-169
35. 111660 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-183
36. 113895 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-145
37. 113897 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-147
38. 113898 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-148
39. 113458 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-159
40. 113786 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-036
41. 114033 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-283
42. 114116 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-366
43. 114136 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-386
44. 114150 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-400
45. 114173 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-423
46. 115756 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180322-6
47. 116816 Tetrastigma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-008
48. 117821 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-191
49. 117939 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-309
50. 121074 Tetrastigma sp. N. Muangyen 3056
51. 121593 Tetrastigma sp. N. Boonruang 0496
52. 122681 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-151
53. 122836 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-306
54. 122995 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-466
55. 123260 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-254
56. 123434 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-428
57. 123443 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-437
58. 123808 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-345
59. 123811 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-348
60. 123815 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-352
61. 125369 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7112
62. 127152 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1883
63. 129591 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4449
64. 129730 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4588
65. 131029 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1302
66. 131437 Tetrastigma sp. Chusie Trisonthi BD 20
67. 132151 Tetrastigma sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2960
68. 132331 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7457
69. 132773 Tetrastigma sp. A. Nuammee 651
70. 132811 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7579
71. 133228 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1016
72. 133271 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1059
73. 133361 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1150
74. 133955 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3475
75. 133727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7623
76. 135727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7695
77. 135775 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7743
78. 135812 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7780
79. 135817 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7785
80. 136144 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 58
81. 136427 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3452
82. 137892 Tetrastigma sp. K. Inthamma 1476
83. 138923 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3802
84. 138924 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3803

ปิด

QR code