ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 1200
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum serratum (L.) Moon
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 1200
Collected date

วันที่เก็บ

1 Aug 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub up to 2 m in mixed evergreen forest. Leaves opposite, margin serrate. Flower a panicle, bluish-whitish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

112    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 175 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 175
2. 1888 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1888
3. 802 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 802
4. 1165 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1165
5. 1191 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1191
6. 1288 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1288
7. 1289 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1289
8. 1315 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1315
9. 1383 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1383
10. 1391 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1391
11. 1392 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1392
12. 3954 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 3954
13. 4155 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 4155
14. 4372 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 4372
15. 6723 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 6723
16. 7230 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 7230
17. 7373 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 7373
18. 8167 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 8167
19. 10149 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Thongson 82
20. 11404 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 143
21. 11964 Clerodendrum serratum (L.) Moon Serm 128
22. 12299 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 354
23. 15691 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Srisanga, C. Trisonthi, C. Puff 1001
24. 15716 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Suksathan, David J. Middleton 1818
25. 17880 Clerodendrum serratum (L.) Moon D. Burk, A. Rothe, A. Wiepning s.n.
26. 23255 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Glamwaewwong 274
27. 27880 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Wangwasit 50615 23
28. 28287 Clerodendrum serratum (L.) Moon Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 14
29. 28231 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Kertsawang 544
30. 31627 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 1950
31. 34046 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 1971
32. 35129 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 2207
33. 35578 Clerodendrum serratum (L.) Moon Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8411
34. 35932 Clerodendrum serratum (L.) Moon Jatupol K. 08 273
35. 38841 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 2511
36. 38955 Clerodendrum serratum (L.) Moon S. Intamusik 157
37. 40355 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 2726
38. 42963 Clerodendrum serratum (L.) Moon D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4461
39. 43434 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Kertsawang 1255
40. 44826 Clerodendrum serratum (L.) Moon Yaovanit Polpim HN 1537
41. 44942 Clerodendrum serratum (L.) Moon Piyawan Winichainan HN 1262
42. 45037 Clerodendrum serratum (L.) Moon M. Tanaros 439
43. 45208 Clerodendrum serratum (L.) Moon D. Khrueasan MS 576
44. 47313 Clerodendrum serratum (L.) Moon Chusie KY 253
45. 49984 Clerodendrum serratum (L.) Moon Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32901
46. 50369 Clerodendrum serratum (L.) Moon M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat, J.F. Maxwell T 60727
47. 51194 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 2800
48. 53480 Clerodendrum serratum (L.) Moon Yin-Jiangtao 1291
49. 54597 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. 238
50. 55559 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 2000 44
51. 55561 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 98 12
52. 55562 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 99 5
53. 55563 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 98 12
54. 55579 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 2000 51
55. 55637 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. s.n.
56. 55656 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. s.n.
57. 56497 Clerodendrum serratum (L.) Moon Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 51129
58. 56546 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51443
59. 58377 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Chanta 25
60. 58785 Clerodendrum serratum (L.) Moon M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9404
61. 59464 Clerodendrum serratum (L.) Moon Romklao Botanical Garden 2553 70
62. 60472 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ling Shein Mang 87901
63. 61455 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ling Shein Mang 87667
64. 62061 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87414
65. 62301 Clerodendrum serratum (L.) Moon Romklao Botanical Garden 2555 588
66. 64547 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3096
67. 65300 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Srithi 618
68. 66169 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3203
69. 66184 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3218
70. 67001 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3583
71. 67908 Clerodendrum serratum (L.) Moon M. Norsaengsri 10588
72. 68649 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3013
73. 69617 Clerodendrum serratum (L.) Moon V. Nguanchoo 304
74. 69624 Clerodendrum serratum (L.) Moon V. Nguanchoo 401
75. 70162 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 49
76. 70483 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 3350
77. 73330 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Lakoet 488
78. 74013 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Khwan 123
79. 76526 Clerodendrum serratum (L.) Moon Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94075
80. 86127 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 131
81. 88433 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 285
82. 87174 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 17
83. 87348 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 190
84. 88085 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3560
85. 88996 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ubonwan Upho UBON 188
86. 89065 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 656
87. 93331 Clerodendrum serratum (L.) Moon Kreingkrai T. 3
88. 94013 Clerodendrum serratum (L.) Moon Khin Myo Htwe 23989
89. 94217 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 5917
90. 96148 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4333
91. 97559 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. 1837
92. 104904 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 6060
93. 105182 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 6418
94. 105985 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 6461
95. 109687 Clerodendrum serratum (L.) Moon Pheerawhat Rujisitthiyanont 45003
96. 111056 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 5
97. 111219 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 167
98. 111513 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 36
99. 111714 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 234
100. 112794 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 2281
101. 116245 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6897
102. 125280 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 7023
103. 125640 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 3720
104. 128220 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Inthamma 1090
105. 129261 Clerodendrum serratum (L.) Moon Akharasit Bunsongthae 96
106. 132549 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 7487
107. 135832 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 7800
108. 136168 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 82
109. 136977 Clerodendrum serratum (L.) Moon Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103437
110. 136978 Clerodendrum serratum (L.) Moon Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103028
111. 140561 Clerodendrum serratum (L.) Moon Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100052
112. 142460 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 8761

ปิด

QR code