ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110313
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindenbergia indica (L.) Vatke
Family name

ชื่อวงศ์

OROBANCHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5430
Collected date

วันที่เก็บ

15 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranuch La-ongsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 15 cm high on limestone in mixed-deciduous forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

513
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8073 Lindenbergia indica (L.) Vatke W. Nanakorn et al. 8073
2. 9785 Lindenbergia indica (L.) Vatke W. Nanakorn et al. 9785
3. 16052 Lindenbergia indica (L.) Vatke P. Suksathan 1916
4. 22230 Lindenbergia indica (L.) Vatke P. Srisanga 2290
5. 25341 Lindenbergia indica (L.) Vatke C. Maknoi L1
6. 35483 Lindenbergia indica (L.) Vatke Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8306
7. 35674 Lindenbergia indica (L.) Vatke Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8519
8. 36438 Lindenbergia indica (L.) Vatke P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3082
9. 44427 Lindenbergia indica (L.) Vatke Zhou Shi-shun 3430
10. 48674 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri & N. Tathana 7425
11. 53736 Lindenbergia indica (L.) Vatke C. Maknoi 3017
12. 56137 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri & N. Tathana 8907
13. 64268 Lindenbergia indica (L.) Vatke Li-Jianwu 1212
14. 71817 Lindenbergia indica (L.) Vatke Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091042
15. 77639 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri 11563
16. 81800 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri 11834
17. 81876 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri 11910
18. 104267 Lindenbergia indica (L.) Vatke S. Kamonnate 832
19. 116972 Lindenbergia indica (L.) Vatke T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-165
20. 126552 Lindenbergia indica (L.) Vatke Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9906

ปิด

QR code