ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112366
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1143
Collected date

วันที่เก็บ

27 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb about 1 m high. Flower white. Lip red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1583
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1951 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 1951
2. 2591 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 2591
3. 5285 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 5285
4. 16940 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze P. Suksathan 2349
5. 17963 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze P. Srisanga 1516
6. 18595 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze P. Srisanga 1755
7. 21842 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze S. Watthana and P. Suksathan 1634
8. 26691 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze M. Furusawa, M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-063791
9. 32651 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-069291
10. 34215 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze W. Pongamornkul 2139
11. 38605 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze W. Pongamornkul 2455
12. 38625 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze W. Pongamornkul 2475
13. 40382 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze C. Maknoi 2753
14. 36436 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3080
15. 42787 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze M. Norsaengsri & S. Intamusik 6252
16. 53145 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1476
17. 53191 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze Yin-Jiantao 1392
18. 60491 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze Ling Shein Man 087931
19. 61490 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze Ling Shein Man 087621
20. 73424 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze C. Lakoet 0582
21. 88415 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze N. Muangyen 267
22. 111431 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-379

ปิด

QR code