ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112801
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2288
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15-20 m high in dry evergreen forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1070
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 17708 Vitex sp. W. Pongamornkul 634
4. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
5. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
6. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
7. 19869 Vitex sp. S. Watthana 1170
8. 24770 Vitex sp. K. Kertsawang 308
9. 27510 Vitex sp. C. Maknoi 697
10. 29055 Vitex sp. S. Suddee et al. 2629
11. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
12. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3895
13. 38361 Vitex sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2133
14. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
15. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
16. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
17. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
18. 53092 Vitex sp. Yin-Jiantao 1355
19. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7713
20. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
21. 54396 Vitex sp. T. Yingkhachorn 77
22. 54644 Vitex sp. Sawai & Rob s.n.
23. 54645 Vitex sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 54676 Vitex sp. KKU Staff. s.n.
25. 57831 Vitex sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6947
26. 58088 Vitex sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9840
27. 61846 Vitex sp. Ling Shein Man 087318
28. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087410
29. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS-152
30. 62670 Vitex sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 178
31. 62548 Vitex sp. Romklao Botanical Garden 0488/2555
32. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
33. 64352 Vitex sp. W. Pongamornkul 2901
34. 65288 Vitex sp. K. Srithi 662
35. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
36. 67189 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 702
37. 67217 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 730
38. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
39. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
40. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089571
41. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089682
42. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
43. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
44. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
45. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
46. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
47. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
48. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095217
49. 75876 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094421
50. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
51. 77564 Vitex sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11041
52. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
53. 79145 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-340
54. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-368
55. 85443 Vitex sp. C. Maknoi 8091
56. 85279 Vitex sp. C. Maknoi 7927
57. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
58. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-065
59. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-245
60. 86844 Vitex sp. C. Glamwaewwong 138/58
61. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
62. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3458
63. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3653
64. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-092
65. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-187
66. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
67. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-349
68. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
69. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
70. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
71. 104602 Vitex sp. W. Pongamornkul 6379
72. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
73. 105233 Vitex sp. C. Maknoi 6469
74. 105243 Vitex sp. C. Maknoi 6479
75. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 881
76. 107042 Vitex sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 754
77. 110847 Vitex sp. N. Muangyen 2061
78. 110861 Vitex sp. N. Muangyen 2076
79. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-048
80. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-283
81. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-057
82. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-155
83. 112584 Vitex sp. C. Maknoi 3381
84. 112703 Vitex sp. N. Muangyen 2190
85. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-120
86. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-029
87. 115337 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 872
88. 116619 Vitex sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-242
89. 117600 Vitex sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1692
90. 118356 Vitex sp. K. Inthamma 244
91. 119000 Vitex sp. K. Inthamma 587
92. 119029 Vitex sp. K. Inthamma 617

ปิด

QR code