ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114311
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4654
Collected date

วันที่เก็บ

27 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high by roadsides in mixed-deciduous forest. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

280
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9490 Millettia sp. W. Nanakorn et al. 9490
2. 14577 Millettia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 789
3. 22810 Millettia sp. C. Glamwaewwong 171
4. 28304 Millettia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-41
5. 28434 Millettia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-19
6. 28887 Millettia sp. W. Nanakorn et al. 28887
7. 28914 Millettia sp. W. Nanakorn et al. 28914
8. 28927 Millettia sp. W. Nanakorn et al. 28927
9. 59576 Millettia sp. Romklao Botanical Garden 0182/2554
10. 61855 Millettia sp. Ling Shein Man 087305
11. 63363 Millettia sp. Zhou-Shishun 7570
12. 64240 Millettia sp. Li-Jianwu 928
13. 65384 Millettia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2456
14. 66424 Millettia sp. W. Pongamornkul 3416
15. 67211 Millettia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 724
16. 67524 Millettia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 790
17. 69231 Millettia sp. Zhou-Shishun 6887
18. 74070 Millettia sp. Zhou-Shishun 7175
19. 74622 Millettia sp. Zhou-Shishun 7616
20. 74641 Millettia sp. Zhou-Shishun 7626
21. 74945 Millettia sp. C. Maknoi 6591
22. 75133 Millettia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2318
23. 79235 Millettia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-430
24. 81308 Millettia sp. C. Maknoi 7490
25. 81309 Millettia sp. C. Maknoi 7491
26. 81335 Millettia sp. C. Maknoi 7517
27. 86162 Millettia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-166
28. 86441 Millettia sp. M. Wongnak 478
29. 92681 Millettia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-072
30. 98297 Millettia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-177
31. 98504 Millettia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-384
32. 104885 Millettia sp. C. Maknoi 6019
33. 105287 Millettia sp. C. Maknoi 6523
34. 105484 Millettia sp. C. Maknoi 6827
35. 105556 Millettia sp. C. Maknoi 6899
36. 107027 Millettia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
37. 107028 Millettia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 740
38. 107280 Millettia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-038
39. 108556 Millettia sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5158
40. 109719 Millettia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-289
41. 110404 Millettia sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5522
42. 111146 Millettia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-094
43. 111245 Millettia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-193
44. 111690 Millettia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-213
45. 111958 Millettia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9182
46. 112056 Millettia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew & Natcha Sutjaritjai (Photographer) 9075
47. 112092 Millettia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai & Butapha Kongkeow 9035
48. 112097 Millettia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai & Butapha Kongkeow 9031
49. 112284 Millettia sp. Buasroi Mala 19
50. 113190 Millettia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3884
51. 113195 Millettia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3889
52. 115077 Millettia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 612
53. 113390 Millettia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-91
54. 113650 Millettia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-351
55. 113683 Millettia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-384
56. 113725 Millettia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-426
57. 113859 Millettia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-109
58. 116869 Millettia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-061
59. 116892 Millettia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-084
60. 114313 Millettia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4656
61. 114314 Millettia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4657
62. 117052 Millettia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-245
63. 117688 Millettia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-058

ปิด

QR code