ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113048
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6653
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

163    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 257 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 257
2. 1567 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 1567
3. 12521 Glochidion sp. W. Pongamornkul 362.1
4. 12523 Glochidion sp. W. Pongamornkul 364
5. 25566 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 1217
6. 28912 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28912
7. 28985 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28985
8. 35844 Glochidion sp. C. Maknoi 1776
9. 36617 Glochidion sp. C. Maknoi 1937
10. 37214 Glochidion sp. C. Maknoi 2096
11. 38806 Glochidion sp. C. Maknoi 2476
12. 39682 Glochidion sp. M. Norsaengsri 4770
13. 41894 Glochidion sp. P. Wessumritt 327
14. 43369 Glochidion sp. D. Khrueasan MS 525
15. 46545 Glochidion sp. M. Norsaengsri 3516
16. 48333 Glochidion sp. Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 49508
17. 49467 Glochidion sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 17585
18. 51016 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2622
19. 49821 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6341
20. 49843 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6363
21. 50611 Glochidion sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 52
22. 50618 Glochidion sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 157
23. 50638 Glochidion sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 200
24. 51045 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2651
25. 53847 Glochidion sp. C. Maknoi 3129
26. 56046 Glochidion sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8661
27. 56883 Glochidion sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9193
28. 57080 Glochidion sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9359
29. 61849 Glochidion sp. Ling Shein Mang 87311
30. 61905 Glochidion sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87401
31. 62100 Glochidion sp. D. Khrueasan MS 427
32. 64374 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2923
33. 64380 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2929
34. 65742 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10234
35. 66252 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3290
36. 66975 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3557
37. 67100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3682
38. 67110 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3692
39. 68915 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89564
40. 68939 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89491
41. 69168 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89251
42. 71683 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91127
43. 71801 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91025
44. 72818 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10924
45. 72881 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10998
46. 73501 Glochidion sp. C. Lakoet 661
47. 73597 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4007
48. 73841 Glochidion sp. P. Phaosrichai 83
49. 75288 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94963
50. 75310 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94991
51. 75351 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95051
52. 75483 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95165
53. 75563 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94505
54. 75907 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95425
55. 76221 Glochidion sp. C. Maknoi 6767
56. 76510 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94022
57. 77887 Glochidion sp. M. Norsaengsri 11149
58. 79706 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97626
59. 79707 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97303
60. 80205 Glochidion sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 21
61. 83120 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4655
62. 83213 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4748
63. 83233 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4768
64. 84277 Glochidion sp. W. Khattiyot 368
65. 83778 Glochidion sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2805
66. 84035 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4821
67. 84177 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4963
68. 85249 Glochidion sp. C. Maknoi 7897
69. 85479 Glochidion sp. C. Maknoi 8178
70. 85529 Glochidion sp. C. Maknoi 8228
71. 85591 Glochidion sp. C. Maknoi 8290
72. 85855 Glochidion sp. M. Norsaengsri 12508
73. 87072 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 58 365
74. 86988 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 58 281
75. 87271 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 113
76. 87294 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 136
77. 87307 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 149
78. 87327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 169
79. 89678 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5664
80. 90344 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 267
81. 90386 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 308
82. 90272 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 195
83. 91014 Glochidion sp. N. Muangyen 1024
84. 93532 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5715
85. 93620 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5803
86. 95595 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5956
87. 95609 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5970
88. 96314 Glochidion sp. Prince of Songkla University 30
89. 97031 Glochidion sp. C. Maknoi 5471
90. 98327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 207
91. 98347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 227
92. 98577 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 54
93. 101100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6121
94. 102735 Glochidion sp. V. Nguanchoo 1034
95. 104924 Glochidion sp. C. Maknoi 6081
96. 105272 Glochidion sp. C. Maknoi 6508
97. 105759 Glochidion sp. Pimsiri PN 6
98. 106023 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6499
99. 106417 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 872
100. 106869 Glochidion sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 580
101. 108352 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6560
102. 108373 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6581
103. 110203 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1076
104. 111067 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 16
105. 111365 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 313
106. 111591 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 114
107. 111645 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 168
108. 112989 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 21
109. 113347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 48
110. 116141 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6793
111. 116912 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 104
112. 117038 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 231
113. 117067 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 260
114. 118113 Glochidion sp. N. Pan-in 73
115. 118115 Glochidion sp. N. Pan-in 75
116. 118270 Glochidion sp. K. Inthamma 158
117. 118418 Glochidion sp. K. Inthamma 317
118. 118859 Glochidion sp. K. Inthamma 437
119. 120957 Glochidion sp. N. Muangyen 2939
120. 121797 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1857
121. 123517 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 55
122. 123753 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 290
123. 125340 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7083
124. 125344 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7087
125. 128520 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2321
126. 130160 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2336
127. 130238 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2414
128. 130240 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2416
129. 130425 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2567
130. 130939 Glochidion sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1212
131. 130943 Glochidion sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1216
132. 131478 Glochidion sp. Chusie Trisonthi BD 63
133. 132284 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7410
134. 132309 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7435
135. 132465 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7307
136. 132499 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7379
137. 133606 Glochidion sp. Natdanai Pan-in V 391
138. 134332 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2682
139. 134536 Glochidion sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3171
140. 134550 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3185
141. 136408 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3433
142. 135730 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7698
143. 135809 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7777
144. 136014 Glochidion sp. W. Pongamornkul 7976
145. 137868 Glochidion sp. K. Inthamma 1452
146. 138597 Glochidion sp. K. Inthamma 1858
147. 136507 Glochidion sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3532
148. 137395 Glochidion sp. K. Kertsawang 2649
149. 137672 Glochidion sp. K. Inthamma 1256
150. 137703 Glochidion sp. K. Inthamma 1287
151. 138415 Glochidion sp. K. Inthamma 1691
152. 138679 Glochidion sp. Natdanai Pan-in 554
153. 139159 Glochidion sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 474
154. 140181 Glochidion sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10228
155. 140666 Glochidion sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101820
156. 140965 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8130
157. 140968 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8133
158. 141619 Glochidion sp. Suchanya Kantasa SK 124
159. 142364 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8665
160. 142498 Glochidion sp. W. Pongamornkul 8799
161. 142883 Glochidion sp. C. Maknoi et al. 5930
162. 142884 Glochidion sp. C. Maknoi et al. 5931
163. 142947 Glochidion sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10824

ปิด

QR code