ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax corbularia Kunth
Family name

ชื่อวงศ์

Smilacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 398
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1290
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3052 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3052
2. 3082 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3082
3. 3771 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3771
4. 3804 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3804
5. 3958 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3958
6. 3964 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3964
7. 7149 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 7149
8. 7967 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 7967
9. 8150 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 8150
10. 10483 Smilax corbularia Kunth P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 142
11. 11929 Smilax corbularia Kunth M. Norsaengsri s.n.
12. 14292 Smilax corbularia Kunth M. Norsaengsri 863
13. 14325 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, P. Kumphet, S. Watthana 411
14. 14382 Smilax corbularia Kunth P. Suksathan 1687
15. 14490 Smilax corbularia Kunth S. Watthana, P. Srisanga, M. Norsaengsri 279
16. 18992 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 18992
17. 23948 Smilax corbularia Kunth C. Glamwaewwong 580
18. 27687 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 873
19. 28300 Smilax corbularia Kunth Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 26
20. 28459 Smilax corbularia Kunth Y. Ochiai, S. Yokoyama 220805 19
21. 32034 Smilax corbularia Kunth Pranee Palee 977
22. 35951 Smilax corbularia Kunth Jatupol K. 08 292
23. 36586 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 1906
24. 36659 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 1979
25. 36663 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 1983
26. 37183 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2065
27. 37190 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2072
28. 38867 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2537
29. 44856 Smilax corbularia Kunth Piyawan Winichainan HN 1236
30. 50123 Smilax corbularia Kunth M.N. Tamura T 60185
31. 50499 Smilax corbularia Kunth Li-Jianwu Cx 64
32. 52738 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2907
33. 56019 Smilax corbularia Kunth M. Norsaengsri, N. Tathana 8634
34. 58878 Smilax corbularia Kunth Zhou-Shishun 3493
35. 63845 Smilax corbularia Kunth P. Thongson 30
36. 70134 Smilax corbularia Kunth N. Muangyen 21
37. 72026 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, N. Pornsiri 3906
38. 72027 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, N. Pornsiri 3907
39. 73725 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 4135
40. 74879 Smilax corbularia Kunth Zhou-Shishun 8366
41. 75154 Smilax corbularia Kunth Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2356
42. 87404 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 246
43. 92482 Smilax corbularia Kunth L. Kamkom s.n.
44. 101291 Smilax corbularia Kunth N. Muangyen AKN 18
45. 104159 Smilax corbularia Kunth NULL
46. 104160 Smilax corbularia Kunth S. Kamonnate 778
47. 113380 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 81
48. 113726 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 427
49. 114929 Smilax corbularia Kunth T. Choopan et al. 2018 102
50. 116240 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6892
51. 117665 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 35
52. 122910 Smilax corbularia Kunth W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 380
53. 123337 Smilax corbularia Kunth W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 331
54. 127346 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 414
55. 132007 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 196
56. 134364 Smilax corbularia Kunth P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2714
57. 135773 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 7741
58. 135823 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 7791
59. 137916 Smilax corbularia Kunth P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2810
60. 140917 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 8082

ปิด

QR code