ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113964
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psychotria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-214
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 2 m tall. Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

100    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3438 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 3438
2. 4474 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 4474
3. 6357 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 6357
4. 11666 Psychotria sp. P. Srisanga 254
5. 12713 Psychotria sp. T.G. Laman 111
6. 13324 Psychotria sp. McDonald et al. 5697
7. 16760 Psychotria sp. Puff 990916.1.5
8. 16761 Psychotria sp. Puff 990916.1.6
9. 19124 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 19124
10. 21194 Psychotria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2068
11. 23153 Psychotria sp. P. Srisanga 2533
12. 23200 Psychotria sp. P. Srisanga 2580
13. 23210 Psychotria sp. P. Srisanga 2590
14. 36034 Psychotria sp. Jatupol K. 08-375
15. 38403 Psychotria sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2175
16. 40267 Psychotria sp. C. Maknoi 2629
17. 40280 Psychotria sp. C. Maknoi 2642
18. 42289 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3423
19. 44489 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3795
20. 49691 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8469
21. 49692 Psychotria sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-14724
22. 50002 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13636
23. 50139 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8408
24. 50140 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11591
25. 50163 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13377
26. 50958 Psychotria sp. S. Watthana 3628
27. 52388 Psychotria sp. M. Norsaengsri 1587
28. 56760 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1950
29. 57170 Psychotria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 285
30. 58253 Psychotria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8785
31. 59920 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2076
32. 59972 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2131
33. 60206 Psychotria sp. Zhou Shishun 3795
34. 63023 Psychotria sp. Li-Jianwu 664
35. 65904 Psychotria sp. K. Srithi 685
36. 66315 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3355
37. 66357 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3397
38. 67864 Psychotria sp. M. Norsaengsri 10544
39. 73483 Psychotria sp. C. Lakoet 0643
40. 75104 Psychotria sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2493
41. 75146 Psychotria sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2295
42. 79015 Psychotria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-211
43. 79612 Psychotria sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 374
44. 84161 Psychotria sp. W. Pongamornkul 4947
45. 84246 Psychotria sp. S. Watthana & P. Srisanga 3079
46. 85577 Psychotria sp. C. Maknoi 8276
47. 86244 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-248
48. 88300 Psychotria sp. W. Pongamornkul 5306
49. 89032 Psychotria sp. N. Muangyen 623
50. 93150 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 393
51. 93257 Psychotria sp. N. Turreira Garcia 531
52. 94923 Psychotria sp. D. Argyriou 438
53. 95069 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-108
54. 95188 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-227
55. 95202 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-241
56. 98659 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-136
57. 98706 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-183
58. 100762 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-365
59. 104753 Psychotria sp. C. Maknoi 5629
60. 104773 Psychotria sp. C. Maknoi 5649
61. 104801 Psychotria sp. C. Maknoi 5677
62. 104804 Psychotria sp. C. Maknoi 5680
63. 104830 Psychotria sp. C. Maknoi 5706
64. 104854 Psychotria sp. C. Maknoi 5730
65. 104963 Psychotria sp. C. Maknoi 6120
66. 105318 Psychotria sp. T. Khambai 224
67. 105500 Psychotria sp. C. Maknoi 6843
68. 105594 Psychotria sp. C. Maknoi 7022
69. 105904 Psychotria sp. W. Pongamornkul 6517
70. 110295 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5412
71. 110329 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5446
72. 111451 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-399
73. 112653 Psychotria sp. N. Muangyen 2140
74. 112665 Psychotria sp. N. Muangyen 2152
75. 112777 Psychotria sp. N. Muangyen 2264
76. 113219 Psychotria sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3913
77. 113582 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-283
78. 114001 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-251
79. 117246 Psychotria sp. N. Muangyen 2513
80. 117249 Psychotria sp. N. Muangyen 2516
81. 118283 Psychotria sp. K. Inthamma 171
82. 118383 Psychotria sp. K. Inthamma 282
83. 118455 Psychotria sp. K. Inthamma 354
84. 118470 Psychotria sp. K. Inthamma 369
85. 120869 Psychotria sp. N. Muangyen 2851
86. 122667 Psychotria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-137
87. 123299 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-293
88. 123809 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-346
89. 123824 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-361
90. 131480 Psychotria sp. Chusie Trisonthi BD 65
91. 131494 Psychotria sp. Chusie Trisonthi BD 75.1
92. 132230 Psychotria sp. Martin van de Bult 1857
93. 132777 Psychotria sp. A. Nuammee 655
94. 133578 Psychotria sp. Natdanai Pan-in V 363
95. 133597 Psychotria sp. Natdanai Pan-in V 382
96. 136460 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3485
97. 136491 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3516
98. 138911 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3790
99. 137902 Psychotria sp. K. Inthamma 1486
100. 138659 Psychotria sp. Natdanai Pan-in 534

ปิด

QR code