ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115492
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Combretaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1384
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jul 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 6 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

417
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16129 Terminalia sp. P. Suksathan 1993
2. 18933 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 18933
3. 19129 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 19129
4. 20527 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1426
5. 20552 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1451
6. 22076 Terminalia sp. M. Norsaengsri 1831
7. 27289 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. s.n.
8. 27404 Terminalia sp. P. Kumphet s.n.
9. 28939 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 28939
10. 34675 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3338
11. 34525 Terminalia sp. Warintorn K. 08 356
12. 35740 Terminalia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8595
13. 36193 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3929
14. 37818 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3774
15. 37980 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3077
16. 39813 Terminalia sp. M. Norsaengsri 4920
17. 45732 Terminalia sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
18. 46345 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3338
19. 49811 Terminalia sp. M. Norsaengsri 6331
20. 53307 Terminalia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7973
21. 53705 Terminalia sp. M. Norsaengsri 5961
22. 57976 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9078
23. 57977 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9079
24. 60028 Terminalia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2188
25. 64700 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9964
26. 64732 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3303
27. 64749 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3353
28. 67128 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi 531
29. 65986 Terminalia sp. NULL
30. 65991 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3172
31. 67024 Terminalia sp. W. Pongamornkul 3606
32. 67210 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 723
33. 67286 Terminalia sp. M. Norsaengsri 4173
34. 67573 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 840
35. 67623 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 890
36. 70204 Terminalia sp. P. Wessumrit, S. Sawangsawat 186
37. 71583 Terminalia sp. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1120
38. 72695 Terminalia sp. C. Maknoi 4930
39. 75474 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95315
40. 75846 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95329
41. 76691 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11127
42. 78058 Terminalia sp. W. Pongamornkul 4403
43. 78415 Terminalia sp. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35514
44. 78416 Terminalia sp. Ling Shein Mang 52163
45. 78418 Terminalia sp. Ling Shein Mang 55254
46. 81534 Terminalia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97178
47. 81535 Terminalia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97915
48. 83901 Terminalia sp. S. Sawangsawat 615
49. 84624 Terminalia sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3866
50. 85308 Terminalia sp. C. Maknoi 7956
51. 85444 Terminalia sp. C. Maknoi 8092
52. 85445 Terminalia sp. C. Maknoi 8093
53. 86204 Terminalia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 208
54. 97130 Terminalia sp. P. Phaosrichai 514
55. 97515 Terminalia sp. C. Maknoi 5496
56. 105235 Terminalia sp. C. Maknoi 6471
57. 106970 Terminalia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 681
58. 110682 Terminalia sp. N. Muangyen 1888
59. 112829 Terminalia sp. N. Muangyen 2316
60. 114982 Terminalia sp. T. Choopan et al. 2018 289
61. 117430 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1522
62. 121022 Terminalia sp. N. Muangyen 3004
63. 121119 Terminalia sp. N. Muangyen 3101
64. 121809 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1869
65. 123584 Terminalia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 121
66. 125505 Terminalia sp. N. Muangyen 3586
67. 125522 Terminalia sp. N. Muangyen 3603
68. 128526 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2327
69. 131882 Terminalia sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 71
70. 132528 Terminalia sp. W. Pongamornkul 7466
71. 133078 Terminalia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3042
72. 134117 Terminalia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3582
73. 134567 Terminalia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3202
74. 140361 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100151

ปิด

QR code