ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53307
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Combretaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7973
Collected date

วันที่เก็บ

31 Aug 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 5 m high. Fruit greenish-reddish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16129 Terminalia sp. P. Suksathan 1993
2. 18933 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 18933
3. 19129 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 19129
4. 20527 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1426
5. 20552 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1451
6. 22076 Terminalia sp. M. Norsaengsri 1831
7. 27289 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. s.n.
8. 27404 Terminalia sp. P. Kumphet s.n.
9. 28939 Terminalia sp. W. Nanakorn et al. 28939
10. 34675 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3338
11. 34525 Terminalia sp. Warintorn K. 08 356
12. 35740 Terminalia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8595
13. 36193 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3929
14. 37818 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3774
15. 37980 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3077
16. 39813 Terminalia sp. M. Norsaengsri 4920
17. 45732 Terminalia sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
18. 46345 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3338
19. 49811 Terminalia sp. M. Norsaengsri 6331
20. 53705 Terminalia sp. M. Norsaengsri 5961
21. 57976 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9078
22. 57977 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9079
23. 60028 Terminalia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2188
24. 64700 Terminalia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9964
25. 64732 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3303
26. 64749 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3353
27. 67128 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi 531
28. 65986 Terminalia sp. NULL
29. 65991 Terminalia sp. M. Norsaengsri 3172
30. 67024 Terminalia sp. W. Pongamornkul 3606
31. 67210 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 723
32. 67286 Terminalia sp. M. Norsaengsri 4173
33. 67573 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 840
34. 67623 Terminalia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 890
35. 70204 Terminalia sp. P. Wessumrit, S. Sawangsawat 186
36. 71583 Terminalia sp. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1120
37. 72695 Terminalia sp. C. Maknoi 4930
38. 75474 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95315
39. 75846 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95329
40. 76691 Terminalia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11127
41. 78058 Terminalia sp. W. Pongamornkul 4403
42. 78415 Terminalia sp. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35514
43. 78416 Terminalia sp. Ling Shein Mang 52163
44. 78418 Terminalia sp. Ling Shein Mang 55254
45. 81534 Terminalia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97178
46. 81535 Terminalia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97915
47. 83901 Terminalia sp. S. Sawangsawat 615
48. 84624 Terminalia sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3866
49. 85308 Terminalia sp. C. Maknoi 7956
50. 85444 Terminalia sp. C. Maknoi 8092
51. 85445 Terminalia sp. C. Maknoi 8093
52. 86204 Terminalia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 208
53. 97130 Terminalia sp. P. Phaosrichai 514
54. 97515 Terminalia sp. C. Maknoi 5496
55. 105235 Terminalia sp. C. Maknoi 6471
56. 106970 Terminalia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 681
57. 110682 Terminalia sp. N. Muangyen 1888
58. 112829 Terminalia sp. N. Muangyen 2316
59. 114982 Terminalia sp. T. Choopan et al. 2018 289
60. 115492 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1384
61. 117430 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1522
62. 121022 Terminalia sp. N. Muangyen 3004
63. 121119 Terminalia sp. N. Muangyen 3101
64. 121809 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1869
65. 123584 Terminalia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 121
66. 125505 Terminalia sp. N. Muangyen 3586
67. 125522 Terminalia sp. N. Muangyen 3603
68. 128526 Terminalia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2327
69. 131882 Terminalia sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 71
70. 132528 Terminalia sp. W. Pongamornkul 7466
71. 133078 Terminalia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3042
72. 134117 Terminalia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3582
73. 134567 Terminalia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3202
74. 140361 Terminalia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100151

ปิด

QR code