ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115943
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180718 30
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing. Inflorescences panicle. Petal 5, green. Disc yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6940 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker P. Panyachan s.n.
2. 7360 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. Nanakorn et al. 7360
3. 8437 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. Nanakorn et al. 8437
4. 8441 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. Nanakorn et al. 8441
5. 9895 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. Pongamornkul 4
6. 11869 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker S. Sasrirat 74
7. 15790 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker M. Norsaengsri 902
8. 16194 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker S. Intamusik 62
9. 20656 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker S. Watthana 1264
10. 29673 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker C. Maknoi 952
11. 37492 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker J.F. Maxwell 06 309
12. 40533 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker J.F. Maxwell 08 161
13. 40798 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker S. Watthana 3209
14. 41288 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker S. Watthana 3300
15. 41690 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker J.F. Maxwell 09 169
16. 41761 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker J.F. Maxwell 09 242
17. 42854 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker C. Maknoi, M. Tanaros 3429
18. 42935 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker C. Maknoi, M. Tanaros 3510
19. 45263 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6304
20. 47071 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker C. Maknoi 3561
21. 47886 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker M. Norsaengsri 7054
22. 48016 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker M. Norsaengsri 7184
23. 55504 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker Sawai, Rob s.n.
24. 59422 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker Romklao Botanical Garden 2553 28
25. 63102 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker Li-Jianwu 1015
26. 63965 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker M. Pinyosak, P. Vessumrit 126
27. 70992 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi, Mr. Phitak 220
28. 71287 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 996
29. 71476 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1013
30. 71553 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1090
31. 75672 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. Tanming 560
32. 85427 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker C. Maknoi 8075
33. 92860 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker N. Turreira-Garcia 603
34. 92938 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker D. Argyriou 26
35. 93069 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker N. Turreira-Garcia 123
36. 93277 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker D. Argyriou 552
37. 96096 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4280
38. 96189 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4374
39. 108669 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5273
40. 110526 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5642
41. 111321 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 269
42. 111956 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9184
43. 115665 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker K. Wangwasit 180124 21
44. 116100 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker K. Wangwasit 180914 12
45. 118813 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker K. Wangwasit 9
46. 127418 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5926
47. 131230 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4580
48. 134456 Bauhinia bracteata (Benth.) Graham ex Baker P. Phaosrichai, M. Wongnak 2806

ปิด

QR code