ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116431
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium velutinum (Willd.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-055
Collected date

วันที่เก็บ

20 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

444
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1919 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 1919
2. 5316 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5316
3. 5324 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5324
4. 5204 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5204
5. 5253 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5253
6. 10222 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 10222
7. 12420 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Suksathan 1315
8. 34225 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 2149
9. 37977 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3074
10. 42895 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi & M. Tanaros 3470
11. 42931 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi & M. Tanaros 3506
12. 47090 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi 3580
13. 47114 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi 3604
14. 48082 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7251
15. 48381 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30149
16. 48750 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38450
17. 62598 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 2851
18. 62832 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri 10044
19. 62878 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Lakoet 214
20. 71436 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 3876
21. 73409 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Lakoet 0567
22. 73626 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 04036
23. 74892 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi 6538
24. 77711 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri 11630
25. 80261 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-77
26. 80277 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-93
27. 80554 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-369
28. 81805 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri 11839
29. 84634 Desmodium velutinum (Willd.) DC. K. Kertsawang 3415
30. 88376 Desmodium velutinum (Willd.) DC. N. Muangyen 228
31. 90172 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-95
32. 95434 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5096
33. 94851 Desmodium velutinum (Willd.) DC. S. Bunma 165
34. 96171 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4356
35. 96172 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4357
36. 104257 Desmodium velutinum (Willd.) DC. S. Kamonnate 821
37. 109681 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Nacharat B. 004
38. 109701 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Kasira Rueangpetch 003
39. 109633 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Kittiphon Katong 001
40. 109644 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Nutcharin Inka 004
41. 110297 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5414
42. 114898 Desmodium velutinum (Willd.) DC. T. Choopan et al. 2017-115
43. 116707 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-330
44. 116751 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-374
45. 122356 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9195
46. 122393 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9233
47. 124959 Desmodium velutinum (Willd.) DC. N. Muangyen 3536

ปิด

QR code