ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34116
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2041
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Natcha Sutjaritjai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high, in open area, rocks mountain forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

750
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

127    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7669 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7669
2. 7702 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7702
3. 21215 Crotalaria sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2089
4. 28895 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28895
5. 28903 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28903
6. 29780 Crotalaria sp. C. Maknoi 1101
7. 31964 Crotalaria sp. C. Maknoi 1126
8. 33347 Crotalaria sp. Jatupol K. 07 128
9. 35410 Crotalaria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8228
10. 40332 Crotalaria sp. C. Maknoi 2703
11. 51319 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2767
12. 51326 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2774
13. 51336 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2784
14. 53764 Crotalaria sp. C. Maknoi 3045
15. 53765 Crotalaria sp. C. Maknoi 3046
16. 53885 Crotalaria sp. C. Maknoi 3167
17. 62371 Crotalaria sp. Romklao Botanical Garden 2554 311
18. 70436 Crotalaria sp. C. Maknoi 3303
19. 70979 Crotalaria sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi, Mr. Phitak 222
20. 71455 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 3895
21. 73794 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 35
22. 81318 Crotalaria sp. C. Maknoi 7500
23. 90167 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 90
24. 90430 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 352
25. 90241 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 164
26. 90251 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 174
27. 90284 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 207
28. 90546 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 467
29. 91991 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3556
30. 92604 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 322
31. 93586 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5769
32. 94147 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5847
33. 94148 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5848
34. 94154 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5854
35. 94187 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5887
36. 94304 Crotalaria sp. N. Muangyen 1432
37. 94392 Crotalaria sp. N. Muangyen 1519
38. 95444 Crotalaria sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5106
39. 95536 Crotalaria sp. N. Muangyen 1733
40. 95730 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6014
41. 98157 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 37
42. 98470 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 350
43. 98825 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 302
44. 100843 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 570
45. 100906 Crotalaria sp. Identifies project group 6 1
46. 101726 Crotalaria sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 5
47. 104031 Crotalaria sp. Jatinya Pangkot 76
48. 104323 Crotalaria sp. S. Kamonnate 893
49. 104900 Crotalaria sp. C. Maknoi 6056
50. 104838 Crotalaria sp. C. Maknoi 5714
51. 104933 Crotalaria sp. C. Maknoi 6090
52. 105097 Crotalaria sp. C. Maknoi 6287
53. 105145 Crotalaria sp. C. Maknoi 6336
54. 105172 Crotalaria sp. C. Maknoi 6408
55. 105175 Crotalaria sp. C. Maknoi 6411
56. 105179 Crotalaria sp. C. Maknoi 6415
57. 105323 Crotalaria sp. T. Khambai 229
58. 105918 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6394
59. 106003 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6479
60. 107571 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 358
61. 108477 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2018 64
62. 108490 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017 41
63. 108502 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017 170
64. 109788 Crotalaria sp. TLBG 103
65. 110800 Crotalaria sp. N. Muangyen 2013
66. 110992 Crotalaria sp. K. Kertsawang 4561
67. 111078 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 27
68. 111155 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 103
69. 111353 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 301
70. 111401 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 349
71. 111446 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 394
72. 111529 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 52
73. 111603 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 126
74. 111604 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 127
75. 111606 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 129
76. 111720 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 240
77. 111773 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 293
78. 111774 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 294
79. 111786 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 306
80. 112586 Crotalaria sp. C. Maknoi 3383
81. 112589 Crotalaria sp. C. Maknoi 3386
82. 113371 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 72
83. 115418 Crotalaria sp. C. Maknoi 5262
84. 115461 Crotalaria sp. C. Maknoi 5379
85. 116178 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6830
86. 116212 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6864
87. 116223 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6875
88. 116254 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6906
89. 116271 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6923
90. 116743 Crotalaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 366
91. 116900 Crotalaria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 92
92. 118239 Crotalaria sp. K. Inthamma 127
93. 118242 Crotalaria sp. K. Inthamma 130
94. 118327 Crotalaria sp. K. Inthamma 215
95. 118343 Crotalaria sp. K. Inthamma 231
96. 118606 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3912
97. 120629 Crotalaria sp. N. Muangyen 2612
98. 120645 Crotalaria sp. N. Muangyen 2628
99. 120961 Crotalaria sp. N. Muangyen 2943
100. 120973 Crotalaria sp. N. Muangyen 2955
101. 121010 Crotalaria sp. N. Muangyen 2992
102. 121499 Crotalaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1119
103. 121696 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1757
104. 121968 Crotalaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1303
105. 122035 Crotalaria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1369
106. 124744 Crotalaria sp. N. Muangyen 3321
107. 124804 Crotalaria sp. N. Muangyen 3381
108. 130093 Crotalaria sp. N. Muangyen 3769
109. 130171 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2347
110. 132516 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 7396
111. 134171 Crotalaria sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3636
112. 134277 Crotalaria sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3711
113. 135843 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 7811
114. 135898 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 7866
115. 137727 Crotalaria sp. K. Inthamma 1311
116. 138153 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3047
117. 138393 Crotalaria sp. K. Inthamma 1669
118. 139604 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2022 52
119. 141076 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 8241
120. 141147 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3160
121. 141196 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3209
122. 141200 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3213
123. 141220 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3233
124. 141239 Crotalaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3252
125. 141808 Crotalaria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3794
126. 142099 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 8602
127. 142379 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 8680

ปิด

QR code