ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116601
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cannabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 224
Collected date

วันที่เก็บ

22 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

593
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 38280 Trema sp. P. Wessumritt 257
2. 40341 Trema sp. C. Maknoi 2712
3. 54397 Trema sp. T. Yingkhachorn 78
4. 57163 Trema sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 278
5. 58080 Trema sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9832
6. 65088 Trema sp. K. Srithi s.n.
7. 72717 Trema sp. C. Maknoi 4952
8. 83802 Trema sp. P. Phaosrichai 188
9. 88870 Trema sp. C. Maknoi 8471
10. 107075 Trema sp. C. Maknoi 4840
11. 109837 Trema sp. TLBG 216
12. 111108 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 56
13. 111125 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 73
14. 111224 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 172
15. 113652 Trema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 353
16. 113734 Trema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 435
17. 115423 Trema sp. C. Maknoi 5267
18. 116741 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 364
19. 116775 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 398
20. 117054 Trema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 247
21. 118862 Trema sp. K. Inthamma 440
22. 120567 Trema sp. N. Muangyen 2333
23. 122580 Trema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1540
24. 123042 Trema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 36
25. 123339 Trema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 333
26. 138328 Trema sp. K. Inthamma 1604
27. 143039 Trema sp. C. Maknoi et al. 5992

ปิด

QR code