ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 117133
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2400
Collected date

วันที่เก็บ

29 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-7 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 380 Derris sp. W. Nanakorn et al. 380
2. 1639 Derris sp. W. Nanakorn et al. 1639
3. 7215 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7215
4. 7574 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7574
5. 10117 Derris sp. W. Nanakorn et al. 10117
6. 19024 Derris sp. W. Nanakorn et al. 19024
7. 22583 Derris sp. W. Nanakorn et al. 22583
8. 23953 Derris sp. C. Glamwaewwong 585
9. 27596 Derris sp. C. Maknoi 783
10. 28940 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28940
11. 28957 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28957
12. 28876 Derris sp. Ton s.n.
13. 32830 Derris sp. N. Muangyen 146
14. 34475 Derris sp. Warintorn K. 08-306
15. 35008 Derris sp. W. Pongamornkul 1812
16. 35723 Derris sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8575
17. 36274 Derris sp. W. Pongamornkul 2221
18. 38165 Derris sp. P. Wessumritt 47
19. 38981 Derris sp. W. Pongamornkul 2326
20. 39077 Derris sp. W. Pongamornkul 2422
21. 45298 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3459
22. 45614 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3383
23. 46465 Derris sp. W. Pongamornkul 2540
24. 49806 Derris sp. M. Norsaengsri 6325
25. 51646 Derris sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1319
26. 53601 Derris sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1230
27. 55765 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8566
28. 56003 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8618
29. 56882 Derris sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9192
30. 57135 Derris sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 250
31. 58079 Derris sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9831
32. 59222 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9759
33. 64418 Derris sp. W. Pongamornkul 2967
34. 63501 Derris sp. M. Norsaengsri 6760
35. 63932 Derris sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9952
36. 64588 Derris sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.18) 3139
37. 66469 Derris sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3288
38. 67454 Derris sp. M. Norsaengsri et al. 0016
39. 67744 Derris sp. M. Norsaengsri 5802
40. 67757 Derris sp. M. Norsaengsri 5815
41. 71958 Derris sp. Ratchuporn Spanuchat s.n.
42. 73171 Derris sp. M. Norsaengsri 11341
43. 73672 Derris sp. W. Pongamornkul 04082
44. 74801 Derris sp. W. Pongamornkul 04275
45. 77925 Derris sp. C. Maknoi 5121
46. 77926 Derris sp. C. Maknoi 5122
47. 77966 Derris sp. C. Maknoi 5163
48. 77967 Derris sp. C. Maknoi 5164
49. 78029 Derris sp. C. Maknoi 5226
50. 80771 Derris sp. K. Phoutthavong et al. 539
51. 83900 Derris sp. S. Sawangsawat 614
52. 84079 Derris sp. W. Pongamornkul 4865
53. 84098 Derris sp. W. Pongamornkul 4884
54. 84109 Derris sp. W. Pongamornkul 4895
55. 84575 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3817
56. 84581 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3823
57. 84587 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3829
58. 85361 Derris sp. C. Maknoi 8009
59. 85438 Derris sp. C. Maknoi 8086
60. 85682 Derris sp. W. Pongamornkul 5023
61. 88068 Derris sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3543
62. 88773 Derris sp. C. Maknoi 8375
63. 88834 Derris sp. C. Maknoi 8435
64. 89343 Derris sp. W. Pongamornkul 5443
65. 89390 Derris sp. W. Pongamornkul 5490
66. 92622 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-013
67. 94418 Derris sp. N. Muangyen 1545
68. 95111 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-150
69. 95307 Derris sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4119
70. 95324 Derris sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4136
71. 95621 Derris sp. W. Pongamornkul 5982
72. 97039 Derris sp. C. Maknoi 5543
73. 98287 Derris sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-167
74. 98610 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-087
75. 98613 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-090
76. 100943 Derris sp. C. Maknoi 512
77. 101717 Derris sp. W. Pongamornkul 6258
78. 102513 Derris sp. V. Nguanchoo 763
79. 102733 Derris sp. V. Nguanchoo 1032
80. 105852 Derris sp. Pimsiri PN052
81. 114435 Derris sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4782
82. 114848 Derris sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8730
83. 114851 Derris sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8733
84. 115721 Derris sp. K. Wangwasit 180321-17
85. 115630 Derris sp. K. Wangwasit 180123-2
86. 116008 Derris sp. K. Wangwasit 180911-29
87. 116787 Derris sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-410
88. 117314 Derris sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5111
89. 125365 Derris sp. W. Pongamornkul 7108
90. 129742 Derris sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4600

ปิด

QR code