ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 118151
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum americanum Mill.
Family name

ชื่อวงศ์

Solanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Pan-in 111
Collected date

วันที่เก็บ

15 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in pine forest; forest ground. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17932 Solanum americanum Mill. P. Srisanga 1485
2. 32637 Solanum americanum Mill. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 69257
3. 32670 Solanum americanum Mill. T. Nakamura et al. FOK 69805
4. 63259 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 291
5. 63262 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 213
6. 84571 Solanum americanum Mill. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3813
7. 96062 Solanum americanum Mill. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4246
8. 96381 Solanum americanum Mill. Mahasarakham University 64
9. 96395 Solanum americanum Mill. Mahasarakham University 78
10. 101766 Solanum americanum Mill. P. Panyadee, W. Pongamornkul 54
11. 102488 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 736
12. 102616 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 878
13. 103875 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 671
14. 104133 Solanum americanum Mill. NULL
15. 104203 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 734
16. 104204 Solanum americanum Mill. NULL
17. 104589 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul 6366
18. 106403 Solanum americanum Mill. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 858
19. 107252 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 9
20. 107483 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 257
21. 107546 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 332
22. 107578 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 365
23. 109452 Solanum americanum Mill. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 70651
24. 114204 Solanum americanum Mill. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 20
25. 113812 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 62
26. 114072 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 322
27. 116227 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6879
28. 123860 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 397
29. 125712 Solanum americanum Mill. K. Punchay 543
30. 132449 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul 7291
31. 133407 Solanum americanum Mill. Natdanai Pan-in V 190
32. 134778 Solanum americanum Mill. T. Choopan et al. 2020 247
33. 139164 Solanum americanum Mill. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 479
34. 139282 Solanum americanum Mill. Natdanai Pan-in 639

ปิด

QR code