ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96381
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum americanum Mill.
Family name

ชื่อวงศ์

Solanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mahasarakham University 64
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1-3 m high. Fruit black and small round shape.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17932 Solanum americanum Mill. P. Srisanga 1485
2. 32637 Solanum americanum Mill. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 69257
3. 32670 Solanum americanum Mill. T. Nakamura et al. FOK 69805
4. 63259 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 291
5. 63262 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 213
6. 84571 Solanum americanum Mill. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3813
7. 96062 Solanum americanum Mill. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4246
8. 96395 Solanum americanum Mill. Mahasarakham University 78
9. 101766 Solanum americanum Mill. P. Panyadee, W. Pongamornkul 54
10. 102488 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 736
11. 102616 Solanum americanum Mill. V. Nguanchoo 878
12. 103875 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 671
13. 104133 Solanum americanum Mill. NULL
14. 104203 Solanum americanum Mill. S. Kamonnate 734
15. 104204 Solanum americanum Mill. NULL
16. 104589 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul 6366
17. 106403 Solanum americanum Mill. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 858
18. 107252 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 9
19. 107483 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 257
20. 107546 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 332
21. 107578 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 365
22. 109452 Solanum americanum Mill. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 70651
23. 114204 Solanum americanum Mill. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 20
24. 113812 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 62
25. 114072 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 322
26. 116227 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6879
27. 118151 Solanum americanum Mill. N. Pan-in 111
28. 123860 Solanum americanum Mill. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 397
29. 125712 Solanum americanum Mill. K. Punchay 543
30. 132449 Solanum americanum Mill. W. Pongamornkul 7291
31. 133407 Solanum americanum Mill. Natdanai Pan-in V 190
32. 134778 Solanum americanum Mill. T. Choopan et al. 2020 247
33. 139164 Solanum americanum Mill. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 479
34. 139282 Solanum americanum Mill. Natdanai Pan-in 639

ปิด

QR code