ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12701
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

Erythroxylaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mohd Shah, A. Tan MS 5022
Collected date

วันที่เก็บ

1 May 1993
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 3 m tall. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1752 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz W. Nanakorn et al. 1752
2. 7397 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz W. Nanakorn et al. 7397
3. 16191 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz NULL
4. 17722 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz W. Pongamornkul 648
5. 39966 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz M. Norsaengsri 5072
6. 40124 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz M. Norsaengsri 5230
7. 43860 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz S. Gardner, P. Sidisunthon ST 462
8. 46307 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz S. Sawangsawat 38
9. 46397 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz P. Wessumritt, S. Sawangsawat 3
10. 62330 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz Romklao Botanical Garden 2555 617
11. 62646 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz M. Pinyosak, W. Boonchai 150
12. 70203 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz P. Wessumrit, S. Sawangsawat 95
13. 71513 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1050
14. 115197 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 732
15. 116395 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 19
16. 117689 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 59
17. 126577 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9933
18. 136349 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 268
19. 139600 Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz T. Choopan et al. 2022 50

ปิด

QR code