ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120489
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heterodermia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Physciaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 438
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

122    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97696 Heterodermia sp. S. Watthana 09-01 28
2. 102778 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6241
3. 102779 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6240
4. 102780 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6237
5. 102781 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6236
6. 102782 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2892
7. 102783 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2828
8. 102784 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2827
9. 102785 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6247
10. 102786 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6173
11. 102787 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4987
12. 102788 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4986
13. 102789 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4853
14. 102790 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4797
15. 102791 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6274
16. 102792 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2874
17. 102793 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2881
18. 102794 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2885
19. 102795 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2890
20. 102796 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 3963
21. 102797 Heterodermia sp. NULL
22. 102798 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6131
23. 102799 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6268
24. 102800 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6256
25. 102801 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6243
26. 106538 Heterodermia sp. Orrapin OP 73
27. 106533 Heterodermia sp. Orrapin OP 68
28. 106534 Heterodermia sp. Orrapin OP 76
29. 106535 Heterodermia sp. Orrapin OP 74
30. 106575 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7170
31. 106578 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7174
32. 106579 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7175
33. 106580 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7176
34. 106581 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7179
35. 106582 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7180
36. 106644 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7232
37. 106645 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7233
38. 108197 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 1147
39. 108198 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 1169
40. 108213 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 25
41. 108214 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
42. 108215 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
43. 119899 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6958
44. 119449 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7169
45. 119450 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7182
46. 119451 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 70
47. 119452 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7207
48. 119453 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7173
49. 119454 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7158
50. 119743 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6744
51. 119746 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6746
52. 119748 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6748
53. 119823 Heterodermia sp. Chutima 6849
54. 119826 Heterodermia sp. Chutima 6852
55. 119861 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6884
56. 119896 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6955
57. 119932 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6925
58. 120053 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7079
59. 120079 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7112
60. 120098 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7131
61. 120099 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7132
62. 120114 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7153
63. 120321 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 8
64. 120326 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 13
65. 120328 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 15
66. 120331 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 18
67. 120339 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 26
68. 120340 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 27
69. 120342 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 29
70. 120361 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 49
71. 120378 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 67
72. 120389 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 80
73. 120430 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 123
74. 120445 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 124
75. 120446 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 128
76. 120447 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4
77. 120448 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 21
78. 120449 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 37
79. 120450 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 48
80. 120451 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 53
81. 120452 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 69
82. 120453 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 96
83. 120454 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 97
84. 120455 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 103
85. 120456 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 104
86. 120457 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 140
87. 120458 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 141
88. 120459 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 163
89. 120460 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 167
90. 120461 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 180
91. 120462 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 204
92. 120463 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 205
93. 120464 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 136
94. 120465 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 131
95. 120466 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 211
96. 120467 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 238
97. 120468 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 262
98. 120469 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 276
99. 120470 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 300
100. 120471 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 351
101. 120472 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 352
102. 120473 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 378
103. 120474 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 384
104. 120475 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 393
105. 120476 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 399
106. 120477 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 413
107. 120478 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 414
108. 120479 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 435
109. 120480 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 471
110. 120481 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 420
111. 120482 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 422
112. 120483 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 423
113. 120484 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 426
114. 120485 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 428
115. 120486 Heterodermia sp. NULL
116. 120487 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 430
117. 120488 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 436
118. 120490 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 440
119. 120491 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 442
120. 120492 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 459
121. 124075 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
122. 124094 Heterodermia sp. Punphat s.n.

ปิด

QR code