ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120619
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Congea tomentosa Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2602
Collected date

วันที่เก็บ

16 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber in mixed-deciduous forest. Fruit green-pinkish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

685
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5957 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 5957
2. 8251 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 8251
3. 10589 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 10589
4. 10801 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 10801
5. 13115 Congea tomentosa Roxb. P. Srisanga 511
6. 23928 Congea tomentosa Roxb. K. Kertsawang 158
7. 24900 Congea tomentosa Roxb. C. Glamwaewwong 896
8. 28489 Congea tomentosa Roxb. Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 18
9. 29215 Congea tomentosa Roxb. S. Watthana 2214
10. 30557 Congea tomentosa Roxb. J.F. Maxwell 09 100
11. 31985 Congea tomentosa Roxb. Pranee Palee 899
12. 39706 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 4813
13. 39846 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 4953
14. 41879 Congea tomentosa Roxb. P. Wessumritt 307
15. 46507 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 2582
16. 47088 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 3578
17. 48154 Congea tomentosa Roxb. W. Boonprakop 174
18. 51230 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 2652
19. 51473 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana 7543
20. 55922 Congea tomentosa Roxb. Pavlos Georgiadis 474
21. 55982 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana 8597
22. 57645 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4061
23. 59405 Congea tomentosa Roxb. Romklao Botanical Garden 2553 11
24. 59564 Congea tomentosa Roxb. Romklao Botanical Garden 2554 170
25. 61629 Congea tomentosa Roxb. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86912
26. 61830 Congea tomentosa Roxb. Ling Shein Mang 87002
27. 62911 Congea tomentosa Roxb. C. Lakoet 248
28. 65054 Congea tomentosa Roxb. K. Srithi 457
29. 65747 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 10239
30. 66420 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 3412
31. 66734 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4228
32. 68412 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4515
33. 69837 Congea tomentosa Roxb. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35310
34. 71708 Congea tomentosa Roxb. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91155
35. 73699 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 4109
36. 78846 Congea tomentosa Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 124
37. 80797 Congea tomentosa Roxb. K. Phoutthavong et al. 497
38. 81012 Congea tomentosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97866
39. 81013 Congea tomentosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97087
40. 81751 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 11786
41. 81287 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 7469
42. 81910 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 11944
43. 86428 Congea tomentosa Roxb. M. Wongnak 341
44. 89150 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 741
45. 89808 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4727
46. 90640 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 903
47. 94014 Congea tomentosa Roxb. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21887
48. 94547 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 1674
49. 95566 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 5928
50. 101338 Congea tomentosa Roxb. Jittiporn Thasaniyakorn 192 194
51. 106168 Congea tomentosa Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 642
52. 107491 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 267
53. 109615 Congea tomentosa Roxb. Jittiporn Tassaniyakorn 194
54. 113133 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6738
55. 115683 Congea tomentosa Roxb. K. Wangwasit 180124 39
56. 116581 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 205
57. 116720 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 343
58. 117673 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 43
59. 121002 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 2984
60. 121501 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1121
61. 121836 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1171
62. 122552 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1512
63. 125044 Congea tomentosa Roxb. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 666
64. 125580 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 3660
65. 130970 Congea tomentosa Roxb. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1243
66. 131195 Congea tomentosa Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4545
67. 137722 Congea tomentosa Roxb. K. Inthamma 1306
68. 141556 Congea tomentosa Roxb. Suchanya Kantasa SK 44
69. 142506 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 8807

ปิด

QR code