ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121324
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
Family name

ชื่อวงศ์

Cucurbitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Boonruang 385
Collected date

วันที่เก็บ

21 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing with tendril. Flower green. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

978
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

96    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1003 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 1003
2. 2455 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 2455
3. 3847 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 3847
4. 4034 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 4034
5. 4376 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 4376
6. 4973 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Watthana, M. Norsaengsri J 114
7. 11981 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 11981
8. 12405 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Suksathan 1300
9. 14606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 818
10. 15343 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 450
11. 15695 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga, C. Trisonthi, C. Puff 1005
12. 16449 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Suksathan 2122
13. 17936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga 1489
14. 18606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga 1766
15. 21290 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga 2141
16. 26269 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Takahashi 605355
17. 30121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Watthana 2392
18. 32980 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Y. Yamashita et al. FOK 74350
19. 35774 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 1706
20. 37505 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino J.F. Maxwell 06 323
21. 38850 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 2520
22. 39069 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 2414
23. 40819 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6039
24. 41682 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino J.F. Maxwell 09 161
25. 42006 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou-Shishun 3148
26. 44451 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou-Shishun 3191
27. 43253 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou-Shishun 3229
28. 45774 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino D. Khrueasan MS 309
29. 48262 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 6505
30. 51055 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 2661
31. 51072 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 2678
32. 51506 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, N. Tathana 7430
33. 51605 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, N. Romkham 1278
34. 51909 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK 68884
35. 54953 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1866
36. 56568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Suksathan, Wilde, W.J.J.O de, Wilde-Duyfies, B.B.de 5440
37. 56722 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1912
38. 57450 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Y. Yamashita et al. FOK 74350
39. 60252 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou-Shishun 3229
40. 60718 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Ling Shein Mang 87839
41. 60817 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Ling Shein Mang 88191
42. 61733 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Ha Shing Ang 87574
43. 62068 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Y. Sarasombath 1
44. 63936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9956
45. 67363 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, R. Insea 8186
46. 66017 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino K. Srithi 438
47. 66401 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 3186
48. 66446 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 3437
49. 67317 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, R. Insea 8140
50. 67877 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 10557
51. 68176 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 4281
52. 68318 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 4421
53. 68978 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89433
54. 69863 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 24890
55. 71997 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino N. Muangyen 89
56. 73160 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 11330
57. 73340 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Lakoet 498
58. 73470 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Lakoet 630
59. 74395 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou-Shishun 7756
60. 75592 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94608
61. 75762 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 4347
62. 76315 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94104
63. 76475 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94242
64. 77665 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 11584
65. 79756 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97436
66. 88523 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino N. Muangyen 375
67. 90488 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 410
68. 90985 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Watthana s.n.
69. 95149 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 188
70. 101121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 6142
71. 101148 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 6169
72. 103648 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Wattana Tanming, Majjedah Z., N.H.H. Quynh, S. Sothyroth, Ling C.Y. 1 3
73. 103861 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Kamonnate 641
74. 103887 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Kamonnate 684
75. 111158 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 106
76. 112424 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1201
77. 114568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4917
78. 116798 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 421
79. 120557 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Tanming SP 63
80. 122712 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 182
81. 123637 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 173
82. 123793 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 330
83. 123828 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 365
84. 127878 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Natdanai Pan-in 254
85. 128086 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino K. Inthamma 945
86. 128594 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2034
87. 128681 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2121
88. 129182 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2729
89. 132456 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 7298
90. 132458 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 7300
91. 132712 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Anchalee Nuammee 590
92. 133112 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3076
93. 135796 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 7764
94. 136582 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3607
95. 136786 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103364
96. 139093 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 403

ปิด

QR code