ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121983
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Eriocaulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1318
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sirinan Khorngton
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp forest. Herb beside river.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
2. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
3. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1180
4. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
5. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
6. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
7. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3146
8. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3162
9. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
10. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
11. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
12. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
13. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 37
14. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
15. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri, K. Kertsawang 87
16. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 37
17. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 48
18. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
19. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
20. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
21. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
22. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
23. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
24. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
25. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
26. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
27. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
28. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
29. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
30. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 157
31. 113868 Eriocaulon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 118
32. 116934 Eriocaulon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 126
33. 118051 Eriocaulon sp. N. Pan-in 11
34. 118084 Eriocaulon sp. N. Pan-in 44
35. 118106 Eriocaulon sp. N. Pan-in 66
36. 120926 Eriocaulon sp. N. Muangyen 2908
37. 121422 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1042
38. 121515 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1135
39. 123267 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 261
40. 124498 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in PSD 51
41. 127865 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 241
42. 133669 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 454
43. 133428 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 212
44. 133506 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 290
45. 133516 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 301
46. 133705 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 490
47. 134528 Eriocaulon sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3161
48. 138298 Eriocaulon sp. K. Inthamma 1574
49. 138667 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 542
50. 139260 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 617
51. 139311 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 668
52. 139368 Eriocaulon sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1947
53. 141935 Eriocaulon sp. W. La-ongsri 942

ปิด

QR code