ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122230
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium longipes (Craib) Schindl.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9409
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Erect, slender shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ubon Ratchathani, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

122
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 86 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 086
2. 3965 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 3965
3. 6824 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 6824
4. 7665 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 7665
5. 29332 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 1278
6. 33241 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Jatupol K. 07-022
7. 35815 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi 1747
8. 47246 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Chusie KY493
9. 50420 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. S. Tsugaru T-60057
10. 49829 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. M. Norsaengsri 6349
11. 49899 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. M. Norsaengsri 6419
12. 51178 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Pongamornkul 2784
13. 51185 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Pongamornkul 2791
14. 54015 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Sawai 898
15. 54072 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Y. Hanmontri 11
16. 62444 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Romklao Botanical Garden 0384/2554
17. 63839 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. P. Thongson 24
18. 65270 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. K. Srithi 708
19. 78876 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. N. Muangyen 120
20. 86817 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 111/58
21. 87308 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-150
22. 87394 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-236
23. 87475 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-317
24. 87587 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-427
25. 96308 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Prince of Songkla University 24
26. 96503 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 019/60
27. 110424 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5542
28. 112267 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Buasroi Mala 2
29. 112271 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Buasroi Mala 6
30. 114899 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. T. Choopan et al. 2017-116
31. 116404 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-028
32. 122254 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9384
33. 122334 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9359
34. 122816 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-286
35. 123511 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-049
36. 123661 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-198

ปิด

QR code