ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122372
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium oblongum Wall. ex Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9211
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high. Flowers blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 944 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 944
2. 1914 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 1914
3. 2467 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 2467
4. 5096 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5096
5. 5309 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5309
6. 5368 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5368
7. 7844 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 7844
8. 9828 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9828
9. 9928 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9928
10. 9930 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. S. Watthana 3
11. 10110 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 33
12. 21293 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Srisanga 2144
13. 22220 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Srisanga 2280
14. 33079 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Warintorn K. 07 63
15. 35005 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 1809
16. 35343 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8152
17. 42803 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6268
18. 44952 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Piyawan Winichainan HN 1190
19. 45055 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Tanaros 457
20. 45638 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS 822
21. 47242 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Chusie KY 167
22. 51181 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 2787
23. 60548 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Ling Shein Mang 88128
24. 60748 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Law Shine 88290
25. 61387 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Law Shine 86383
26. 62142 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS 541
27. 62143 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS 565
28. 62879 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Lakoet 215
29. 63415 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Li-Jianwu 422
30. 64192 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2594
31. 66312 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3351
32. 68375 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 4478
33. 70981 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi, Mr. Phitak 225
34. 71357 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3797
35. 71442 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3882
36. 71984 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 76
37. 72950 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri 10731
38. 73257 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Lakoet 415
39. 74327 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Zhou-Shishun 7817
40. 77745 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri 11664
41. 78144 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 4489
42. 78153 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 4498
43. 79311 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Tanming 753
44. 81242 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 7424
45. 88230 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5236
46. 88272 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5278
47. 88467 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 319
48. 89249 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 4043
49. 92399 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3872
50. 92473 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3945
51. 93444 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. S. Daoh 6
52. 94171 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5871
53. 94575 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 1701
54. 96005 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Phaosrichai 403
55. 96884 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Glamwaewwong 60 400
56. 101284 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen AKN 35
57. 101729 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Panyadee, W. Pongamornkul 8
58. 103917 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Kanokwan Seemasee 74
59. 105861 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Pimsiri PN 97
60. 106008 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 6484
61. 109858 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. TLBG 300
62. 116255 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6907
63. 120624 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2607
64. 120735 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2717
65. 120762 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2744
66. 122378 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9217
67. 125262 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 7005
68. 125266 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 7009
69. 125593 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 3673
70. 129215 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Akharasit Bunsongthae 31

ปิด

QR code