ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 78313
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
Family name

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 215
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 6 m high; stem with prickle. Petiole with prickle. Inflorescences pubescent. Flowers yellow; pedicel pubescent. Sepals; yellow, pubescent. Petals yellow. Filament greenish white; anther yellow. Pistil; with yellow disc; style united into a short column, green. Fruits drupe with persistent styles, farinose, dark green; seed white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 405 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. Nanakorn et al. 405
2. 506 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. Nanakorn et al. 506
3. 7268 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. Nanakorn et al. 7268
4. 19747 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. La-ongsri 109
5. 33199 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Warintorn K. 08-183
6. 33374 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Jatupol K. 07-155
7. 37117 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. C. Maknoi 1999
8. 44940 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Jitipon Tasaneeyakon HN1802
9. 45456 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Romkham 106
10. 45477 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Romkham 127
11. 45483 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Romkham 133
12. 46124 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Romkham 212
13. 51717 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. M. Norsaengsri & N. Tathana 7771
14. 52248 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. La-ongsri & N. Romkham 1490
15. 56086 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. M. Norsaengsri & N. Tathana 8952
16. 57880 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. T. Phoonlap 05
17. 61678 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086862
18. 65856 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. K. Srithi 281
19. 66567 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2827
20. 71639 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091080
21. 78287 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. V. Nguanchoo 559
22. 80177 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097678
23. 80178 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097277
24. 81769 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. M. Norsaengsri 11804
25. 81990 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. M. Norsaengsri 12023
26. 89151 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Muangyen 742
27. 89356 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. Pongamornkul 5456
28. 94539 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Muangyen 1666
29. 95636 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 5997
30. 95885 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Muangyen 1841
31. 102429 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. V. Nguanchoo 666
32. 108328 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. Pongamornkul 6536
33. 110428 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5546
34. 114415 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4758
35. 118767 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Boonruang 0117
36. 121080 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. N. Muangyen 3062
37. 123887 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5809
38. 125645 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. K. Punchay 278
39. 127780 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Sukanya K47

ปิด

QR code