ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 123215
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-209
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Climber. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly , LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 325 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 325
2. 5425 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 5425
3. 12922 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy P. Srisanga 452
4. 18862 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 572
5. 35799 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 1731
6. 38609 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2459
7. 40556 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy J.F. Maxwell 08-184
8. 45032 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Tanaros 434
9. 55704 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri & N. Tathana 8504
10. 58186 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri & N. Tathana 8718
11. 62828 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri 10040
12. 63893 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9911
13. 64423 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2972
14. 64442 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2991
15. 64718 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1530
16. 73499 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Lakoet 0659
17. 84315 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Khattiyot 406
18. 84539 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Kertsawang 3391
19. 88203 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5209
20. 89459 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5559
21. 89759 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 5060
22. 96192 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4377
23. 105178 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 6414
24. 107268 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-025
25. 110266 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5383
26. 111573 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-096
27. 113399 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-100
28. 115632 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Wangwasit 180123-4
29. 116217 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6869
30. 116883 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-075
31. 118293 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 181
32. 118351 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 239
33. 121935 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1270
34. 126701 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10070
35. 134461 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 76
36. 140375 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Yumiko Baba, Win Win Nwe 101839

ปิด

QR code