ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 124834
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Urena lobata L.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3411
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 80-100 cm high in mixed-deciduous forest. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

129    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 161 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 161
2. 3588 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 3588
3. 7735 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7735
4. 7887 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7887
5. 8356 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 8356
6. 10207 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 10207
7. 19142 Urena lobata L. W. Saemyarm 85
8. 24248 Urena lobata L. C. Glamwaewwong 747
9. 24735 Urena lobata L. K. Kertsawang 227
10. 31786 Urena lobata L. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1193
11. 33351 Urena lobata L. Jatupol K. 07 132
12. 35221 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8009
13. 35284 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8083
14. 35438 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8258
15. 35913 Urena lobata L. Jatupol K. 08 254
16. 38159 Urena lobata L. S. Sawangsawat 92
17. 40379 Urena lobata L. C. Maknoi 2750
18. 42223 Urena lobata L. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 110
19. 42759 Urena lobata L. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6224
20. 45655 Urena lobata L. D. Khrueasan MS 825
21. 45756 Urena lobata L. Suttilak Wittayamateewong s.n.
22. 46310 Urena lobata L. M. Norsaengsri 3307
23. 46706 Urena lobata L. M. Norsaengsri 2869
24. 51146 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2752
25. 51169 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2775
26. 52466 Urena lobata L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1186
27. 52688 Urena lobata L. C. Maknoi 2857
28. 52783 Urena lobata L. C. Maknoi 2952
29. 52994 Urena lobata L. C. Maknoi 3993
30. 54241 Urena lobata L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8261
31. 55149 Urena lobata L. P. Krachai 76
32. 55670 Urena lobata L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8470
33. 59562 Urena lobata L. Romklao Botanical Garden 2554 168
34. 60490 Urena lobata L. Ling Shein Mang 87932
35. 61478 Urena lobata L. Ling Shein Mang 87635
36. 61756 Urena lobata L. Ling Shein Mang 87542
37. 61645 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86917
38. 62875 Urena lobata L. C. Lakoet 211
39. 65176 Urena lobata L. K. Srithi 234
40. 65613 Urena lobata L. M. Norsaengsri 10102
41. 68373 Urena lobata L. C. Maknoi 4476
42. 69057 Urena lobata L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 679
43. 69595 Urena lobata L. Zhou-Shishun 7083
44. 69775 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man, Maung Nu 82019
45. 71384 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3824
46. 71446 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3886
47. 73244 Urena lobata L. C. Lakoet 402
48. 73314 Urena lobata L. C. Lakoet 472
49. 73629 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4039
50. 75792 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94508
51. 78106 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4451
52. 78158 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4503
53. 78171 Urena lobata L. V. Nguanchoo 419
54. 78214 Urena lobata L. V. Nguanchoo 342
55. 78266 Urena lobata L. V. Nguanchoo 512
56. 83691 Urena lobata L. S. Bunma s.n.
57. 84523 Urena lobata L. K. Kertsawang 3376
58. 88425 Urena lobata L. N. Muangyen 277
59. 87154 Urena lobata L. NULL
60. 87761 Urena lobata L. Saensouk et al. 147
61. 88262 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5268
62. 88661 Urena lobata L. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 512
63. 88895 Urena lobata L. C. Maknoi 8496
64. 89350 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5450
65. 89473 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5573
66. 90088 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 11
67. 92405 Urena lobata L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3878
68. 93640 Urena lobata L. Rukarcha 50
69. 93730 Urena lobata L. K. Kertsawang 3649
70. 94137 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5837
71. 94231 Urena lobata L. N. Muangyen 1359
72. 94260 Urena lobata L. N. Muangyen 1388
73. 94315 Urena lobata L. N. Muangyen 1443
74. 94507 Urena lobata L. N. Muangyen 1634
75. 95817 Urena lobata L. N. Muangyen 1773
76. 95966 Urena lobata L. P. Phaosrichai 364
77. 96030 Urena lobata L. P. Phaosrichai 428
78. 96170 Urena lobata L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4355
79. 98161 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 41
80. 98414 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 294
81. 98646 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 123
82. 101282 Urena lobata L. N. Muangyen AKN 31
83. 102391 Urena lobata L. V. Nguanchoo 627
84. 101781 Urena lobata L. P. Panyadee, W. Pongamornkul 77
85. 103893 Urena lobata L. S. Kamonnate 690
86. 105110 Urena lobata L. C. Maknoi 6300
87. 106366 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 821
88. 107593 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 381
89. 110102 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 975
90. 111402 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 350
91. 111483 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 6
92. 111708 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 228
93. 113151 Urena lobata L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6755
94. 113851 Urena lobata L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 101
95. 113519 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 220
96. 116135 Urena lobata L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6787
97. 116574 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 198
98. 116721 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 344
99. 118062 Urena lobata L. N. Pan-in 22
100. 118452 Urena lobata L. K. Inthamma 351
101. 121912 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1247
102. 120712 Urena lobata L. N. Muangyen 2694
103. 120790 Urena lobata L. N. Muangyen 2772
104. 120888 Urena lobata L. N. Muangyen 2870
105. 120919 Urena lobata L. N. Muangyen 2901
106. 121844 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1179
107. 122098 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1431
108. 122110 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1443
109. 122553 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1513
110. 122587 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1547
111. 123233 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 227
112. 125626 Urena lobata L. N. Muangyen 3706
113. 127803 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 179
114. 133490 Urena lobata L. Natdanai Pan-in V 274
115. 133561 Urena lobata L. Natdanai Pan-in V 346
116. 134850 Urena lobata L. T. Choopan et al. 2020 380
117. 135828 Urena lobata L. W. Pongamornkul 7796
118. 137010 Urena lobata L. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103830
119. 137011 Urena lobata L. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103764
120. 137682 Urena lobata L. K. Inthamma 1266
121. 138457 Urena lobata L. K. Inthamma 1733
122. 138684 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 559
123. 139095 Urena lobata L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 405
124. 140580 Urena lobata L. Yumiko baba, Win Win Nwe 101801
125. 140581 Urena lobata L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101626
126. 140582 Urena lobata L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101562
127. 140583 Urena lobata L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101541
128. 140809 Urena lobata L. Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 70
129. 141742 Urena lobata L. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3728

ปิด

QR code