ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125082
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Operculina turpethum (L.) Silva Manso
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 704
Collected date

วันที่เก็บ

24 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Petal white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6049 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Nanakorn et al. 6049
2. 8385 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Nanakorn et al. 8385
3. 22852 Operculina turpethum (L.) Silva Manso P. Srisanga 2503
4. 28277 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 561
5. 38639 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul 2489
6. 39822 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri 4929
7. 46523 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul 2598
8. 51572 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. La-ongsri, N. Romkham 1245
9. 55725 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri, N. Tathana 8525
10. 57687 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4104
11. 57688 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4105
12. 60549 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Ling Shein Mang 88129
13. 64713 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Staples, G., Pornpongrungrueng, P., Pisuttimarn, P. 1536
14. 64715 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Staples, G., Traiperm, P., Pisuttimarn, P. 1535
15. 68408 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4511
16. 68443 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4546
17. 69024 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 646
18. 72458 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91175
19. 76759 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4681
20. 77744 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri 11663
21. 79736 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97176
22. 79737 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97216
23. 83444 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Ubonwan Upho UBON 945
24. 91956 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 3521
25. 92002 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 3567
26. 95900 Operculina turpethum (L.) Silva Manso N. Muangyen 1856
27. 106299 Operculina turpethum (L.) Silva Manso P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 754
28. 113111 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6716
29. 114370 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4713
30. 116485 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 109
31. 116498 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 122
32. 122540 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1500
33. 124999 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 621
34. 125015 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 637
35. 125021 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 643
36. 125195 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1610
37. 125210 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1625
38. 130676 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 2840
39. 134540 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3175
40. 135346 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 130

ปิด

QR code