ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125257
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elsholtzia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7000
Collected date

วันที่เก็บ

17 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m tall in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1040
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22621 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8485
2. 28283 Elsholtzia sp. NULL
3. 62618 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 2871
4. 62619 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 2872
5. 64299 Elsholtzia sp. Li-Jianwu 1264
6. 64443 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 2992
7. 70087 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3707
8. 70106 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3726
9. 71372 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3812
10. 71440 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 3880
11. 72978 Elsholtzia sp. M. Norsaengsri 10759
12. 74323 Elsholtzia sp. Zhou-Shishun 7821
13. 79825 Elsholtzia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97261
14. 80361 Elsholtzia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 176
15. 80675 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4532
16. 81165 Elsholtzia sp. C. Maknoi 7346
17. 81201 Elsholtzia sp. C. Maknoi 7383
18. 82002 Elsholtzia sp. M. Norsaengsri 12035
19. 83165 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4701
20. 83178 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4714
21. 83208 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4743
22. 84194 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 4980
23. 85742 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul et al. 5082
24. 88199 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5205
25. 88312 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5318
26. 88646 Elsholtzia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 497
27. 89080 Elsholtzia sp. N. Muangyen 671
28. 89679 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5665
29. 89703 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5689
30. 89717 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5703
31. 94127 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5827
32. 94177 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5877
33. 94433 Elsholtzia sp. N. Muangyen 1560
34. 95564 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 5926
35. 95727 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6011
36. 95751 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6035
37. 95777 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6061
38. 98452 Elsholtzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 332
39. 98260 Elsholtzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 140
40. 106034 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6510
41. 106040 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 6516
42. 107359 Elsholtzia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 123
43. 114246 Elsholtzia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 62
44. 116785 Elsholtzia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 408
45. 116884 Elsholtzia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 76
46. 117085 Elsholtzia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 278
47. 117288 Elsholtzia sp. N. Muangyen 2555
48. 120750 Elsholtzia sp. N. Muangyen 2732
49. 124753 Elsholtzia sp. N. Muangyen 3330
50. 124919 Elsholtzia sp. N. Muangyen 3496
51. 125271 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7014
52. 132314 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7440
53. 132841 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 7609
54. 133732 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7628
55. 141071 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8236
56. 142357 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8658
57. 142454 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8755
58. 142507 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8808
59. 142538 Elsholtzia sp. W. Pongamornkul 8839

ปิด

QR code