ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 13690
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1461
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Rogier de Kock
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

243    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 068
2. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
3. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
4. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
5. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
6. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
7. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
8. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
9. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
10. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
11. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
12. 10696 Litsea sp. Serm 30
13. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
14. 13826 Litsea sp. P. Srisanga 529
15. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
16. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
17. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
18. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
19. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
20. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
21. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
22. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
23. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
24. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
25. 17034 Litsea sp. P. Srisanga 1351
26. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
27. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
28. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
29. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
30. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
31. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
32. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
33. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
34. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
35. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
36. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
37. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
38. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
39. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
40. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
41. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
42. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
43. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
44. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
45. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
46. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
47. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
48. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
49. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
50. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
51. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
52. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
53. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
54. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
55. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
56. 34010 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-46
57. 34865 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-91
58. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
59. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
60. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
61. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
62. 36571 Litsea sp. C. Maknoi 1891
63. 36909 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-132
64. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
65. 37595 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-505
66. 37663 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-606
67. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
68. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
69. 40417 Litsea sp. C. Maknoi 2788
70. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
71. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
72. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
73. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
74. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
75. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
76. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
77. 47184 Litsea sp. Chusie KY306
78. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
79. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
80. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
81. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
82. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
83. 49474 Litsea sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1525
84. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
85. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
86. 52195 Litsea sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1437
87. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
88. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
89. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
90. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
91. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
92. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
93. 55396 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8353
94. 55510 Litsea sp. Sawai 24
95. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
96. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
97. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
98. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
99. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
100. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
101. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
102. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
103. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
104. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
105. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
106. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
107. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
108. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
109. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
110. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
111. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
112. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
113. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
114. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
115. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
116. 67285 Litsea sp. M. Norsaengsri 4172
117. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
118. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
119. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
120. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
121. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
122. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
123. 74866 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10848
124. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
125. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
126. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
127. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
128. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
129. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
130. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
131. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
132. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
133. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
134. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
135. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
136. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
137. 81222 Litsea sp. C. Maknoi 7404
138. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
139. 82651 Litsea sp. C. Maknoi 7552
140. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
141. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
142. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
143. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
144. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
145. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
146. 84089 Litsea sp. W. Pongamornkul 4875
147. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
148. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
149. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
150. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
151. 85399 Litsea sp. C. Maknoi 8047
152. 85537 Litsea sp. C. Maknoi 8236
153. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
154. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
155. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
156. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
157. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
158. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
159. 89283 Litsea sp. C. Maknoi 8131
160. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
161. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
162. 89690 Litsea sp. W. Pongamornkul 5676
163. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
164. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
165. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
166. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
167. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
168. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
169. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
170. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
171. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
172. 92570 Litsea sp. W. Pongamornkul 5373
173. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
174. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
175. 96531 Litsea sp. C. Glamwaewwong 047/60
176. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
177. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
178. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
179. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
180. 101166 Litsea sp. W. Pongamornkul 6187
181. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
182. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
183. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
184. 104412 Litsea sp. T. Khambai 435
185. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
186. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
187. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
188. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
189. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
190. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
191. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
192. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
193. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
194. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
195. 105515 Litsea sp. C. Maknoi 6858
196. 106256 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 712
197. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
198. 107015 Litsea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 727
199. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
200. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
201. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
202. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
203. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
204. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
205. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
206. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
207. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
208. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
209. 110741 Litsea sp. N. Muangyen 1949
210. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
211. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
212. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
213. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
214. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
215. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145
216. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135
217. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881
218. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917
219. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961
220. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125
221. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236
222. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260
223. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261
224. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388
225. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250
226. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280
227. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941
228. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195
229. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
230. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755
231. 121585 Litsea sp. N. Boonruang 0488
232. 122169 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR031
233. 122171 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR033
234. 122172 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR034
235. 122173 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR035
236. 122175 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR037
237. 122176 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR038
238. 122645 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-115
239. 122691 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-161
240. 122737 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-207
241. 122963 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-434
242. 123301 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-295
243. 123862 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-399

ปิด

QR code