ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 131076
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 4641
Collected date

วันที่เก็บ

19 Apr 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, ca. 6 m high. Flower creamy yellow, lip purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

ca. 300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 19572 Ficus racemosa L. W. Pongamornkul 618
2. 19858 Ficus racemosa L. S. Watthana 1158
3. 27490 Ficus racemosa L. P. Kumphet sn. 174
4. 40620 Ficus racemosa L. A. Sapantupong 2
5. 41136 Ficus racemosa L. Jatupol K. 09-490
6. 59651 Ficus racemosa L. T. Khambai 62
7. 68579 Ficus racemosa L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2943
8. 76669 Ficus racemosa L. C. Maknoi 4621
9. 77589 Ficus racemosa L. M. Norsaengsri 11518
10. 81920 Ficus racemosa L. M. Norsaengsri 11954
11. 83478 Ficus racemosa L. Ubonwan Upho UBON 1352
12. 88592 Ficus racemosa L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 443
13. 92795 Ficus racemosa L. D. Argyriou 674
14. 92804 Ficus racemosa L. N. Turreira Garcia 665
15. 93007 Ficus racemosa L. N. Turreira-Garcia 251
16. 93849 Ficus racemosa L. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030249
17. 98370 Ficus racemosa L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-250
18. 107043 Ficus racemosa L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 755
19. 115056 Ficus racemosa L. K. Phromnoi 7
20. 123923 Ficus racemosa L. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5845
21. 124705 Ficus racemosa L. N. Muangyen 3282
22. 125174 Ficus racemosa L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1589
23. 126936 Ficus racemosa L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1667
24. 126943 Ficus racemosa L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1674
25. 131955 Ficus racemosa L. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 144
26. 139823 Ficus racemosa L. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4064

ปิด

QR code