ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 130964
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia lanceolata Cav.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1237
Collected date

วันที่เก็บ

6 Apr 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3872 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 3872
2. 6087 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6087
3. 6279 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6279
4. 13862 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 565
5. 16306 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1163
6. 16653 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1247
7. 18046 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1599
8. 28463 Sterculia lanceolata Cav. NULL
9. 29572 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, M. Norsaengsri, S. Watthana 1307
10. 29936 Sterculia lanceolata Cav. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 14
11. 30214 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 90
12. 31169 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2844
13. 37122 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2004
14. 36605 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 1925
15. 42691 Sterculia lanceolata Cav. Jatupol K. 10 517
16. 44569 Sterculia lanceolata Cav. P. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1369
17. 44597 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 353
18. 44609 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner, S. Khumchompoo ST 2066
19. 46335 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 3329
20. 48621 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 7372
21. 51612 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, N. Romkham 1285
22. 51664 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, N. Romkham 1337
23. 51836 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 7891
24. 52759 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2928
25. 54343 Sterculia lanceolata Cav. T. Yingkhachorn 20
26. 54979 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1895
27. 56414 Sterculia lanceolata Cav. S. Sang 360
28. 56905 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 9215
29. 58181 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 8713
30. 59607 Sterculia lanceolata Cav. T. Khambai 18
31. 59302 Sterculia lanceolata Cav. Li-Jianwu 242
32. 62472 Sterculia lanceolata Cav. Romklao Botanical Garden 2555 412
33. 65101 Sterculia lanceolata Cav. K. Srithi 240
34. 69683 Sterculia lanceolata Cav. V. Nguanchoo 251
35. 70482 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 3349
36. 71986 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 78
37. 74256 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7401
38. 74286 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7436
39. 74310 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7386
40. 74830 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 8342
41. 74913 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6559
42. 74976 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6622
43. 77583 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11512
44. 81096 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7277
45. 81828 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11862
46. 83738 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2765
47. 82235 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12239
48. 82682 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7583
49. 82996 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12380
50. 85384 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8032
51. 85839 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12492
52. 86473 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming 925
53. 88760 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8362
54. 88804 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8406
55. 88906 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8507
56. 89141 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 732
57. 90587 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 850
58. 91030 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1040
59. 91171 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3611
60. 91812 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1180
61. 96242 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4427
62. 96726 Sterculia lanceolata Cav. C. Glamwaewwong 60 242
63. 103996 Sterculia lanceolata Cav. Jatinya Pangkot 41
64. 114189 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 5
65. 115256 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 791
66. 115434 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 5280
67. 116379 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 3
68. 117036 Sterculia lanceolata Cav. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 229
69. 117681 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 51
70. 117843 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 213
71. 118734 Sterculia lanceolata Cav. N. Boonruang 83
72. 122970 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 441
73. 123837 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 374
74. 124797 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 3374
75. 129333 Sterculia lanceolata Cav. Akharasit Bunsongthae 191
76. 131443 Sterculia lanceolata Cav. Chusie Trisonthi BD 25
77. 133331 Sterculia lanceolata Cav. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1120
78. 137509 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1017
79. 137763 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1347
80. 138237 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1513
81. 142762 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi et al. 5394
82. 142845 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi et al. 5821

ปิด

QR code