ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132588
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Stemonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7525
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in mixed deciduous forest. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

828
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15623 Stemona sp. W. Pongamornkul 479
2. 22941 Stemona sp. C. Glamwaewwong 190
3. 24664 Stemona sp. Serm 180
4. 27656 Stemona sp. C. Maknoi 842
5. 27532 Stemona sp. C. Maknoi 719
6. 37231 Stemona sp. C. Maknoi 2112
7. 39004 Stemona sp. W. Pongamornkul 2349
8. 38653 Stemona sp. W. Pongamornkul 2503
9. 41266 Stemona sp. S. Watthana 3264
10. 46974 Stemona sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 193
11. 53021 Stemona sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7591
12. 53310 Stemona sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7976
13. 57184 Stemona sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 299
14. 58549 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9584
15. 60141 Stemona sp. M. Norsaengsri 5930
16. 62611 Stemona sp. W. Pongamornkul 2864
17. 62971 Stemona sp. C. Lakoet 308
18. 63512 Stemona sp. M. Norsaengsri 6770
19. 63520 Stemona sp. M. Norsaengsri 6780
20. 63540 Stemona sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6592
21. 65113 Stemona sp. K. Srithi 684
22. 70449 Stemona sp. C. Maknoi 3316
23. 77990 Stemona sp. C. Maknoi 5187
24. 79130 Stemona sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 325
25. 84876 Stemona sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3955
26. 85241 Stemona sp. C. Maknoi 7889
27. 87523 Stemona sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 365
28. 92484 Stemona sp. L. kamkom 46
29. 92999 Stemona sp. N. Turreira-Garcia 263
30. 96630 Stemona sp. C. Glamwaewwong 60 146
31. 96640 Stemona sp. C. Glamwaewwong 60 156
32. 104629 Stemona sp. C. Maknoi 5773
33. 104643 Stemona sp. C. Maknoi 5787
34. 104689 Stemona sp. C. Maknoi 5564
35. 104695 Stemona sp. C. Maknoi 5570
36. 105459 Stemona sp. C. Maknoi 6802
37. 105493 Stemona sp. C. Maknoi 6836
38. 110949 Stemona sp. K. Kertsawang 4519
39. 113285 Stemona sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3978
40. 116053 Stemona sp. K. Wangwasit 180912 44
41. 116894 Stemona sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 86
42. 118826 Stemona sp. K. Inthamma 404
43. 118981 Stemona sp. K. Inthamma 568
44. 121748 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1808
45. 122009 Stemona sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1343
46. 123704 Stemona sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 241
47. 124597 Stemona sp. N. Muangyen 3174
48. 132116 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2925
49. 132275 Stemona sp. W. Pongamornkul 7367
50. 134369 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2719
51. 135139 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3305
52. 135146 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3312
53. 135217 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3383
54. 137755 Stemona sp. K. Inthamma 1339
55. 138270 Stemona sp. K. Inthamma 1546
56. 138815 Stemona sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3694
57. 138864 Stemona sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3743
58. 141054 Stemona sp. W. Pongamornkul 8219
59. 141501 Stemona sp. S. Watthana 3440
60. 141510 Stemona sp. S. Watthana 3450
61. 142108 Stemona sp. W. Pongamornkul 8621
62. 142739 Stemona sp. C. Maknoi et al. 5318
63. 142749 Stemona sp. C. Maknoi et al. 5329

ปิด

QR code