ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96819
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus nummularius (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 335/60
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Creeping herb, 1 m long. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 07-383
2. 40537 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 08-165
3. 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8067
4. 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9532
5. 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6990
6. 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Pongamornkul 3517
7. 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 882
8. 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1030
9. 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 11665
10. 86168 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-172
11. 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. Saensouk et al. 90
12. 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 494
13. 88687 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 538
14. 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 8426
15. 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1208
16. 92034 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Kertsawang 3599
17. 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-094
18. 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1670
19. 95431 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5093
20. 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 218/60
21. 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-050
22. 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-203
23. 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 2079
24. 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-261

ปิด

QR code