ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133368
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 4646
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, ca. 6 m high, in mixed deciduous forest. Fruits black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
4. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
5. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
6. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
7. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3895
8. 38361 Vitex sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2133
9. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
10. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
11. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
12. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
13. 53092 Vitex sp. Yin-Jiangtao 1355
14. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7713
15. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
16. 54676 Vitex sp. KKU Staff. s.n.
17. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
18. 61846 Vitex sp. Ling Shein Mang 87318
19. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87410
20. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS 152
21. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
22. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
23. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
24. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89571
25. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89682
26. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
27. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
28. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
29. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
30. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
31. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
32. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95217
33. 75876 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94421
34. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
35. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
36. 79145 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 340
37. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 368
38. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
39. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 65
40. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 245
41. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
42. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3458
43. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3653
44. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 92
45. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 187
46. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
47. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 349
48. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
49. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
50. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
51. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
52. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 881
53. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 48
54. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 283
55. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 57
56. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 155
57. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 120
58. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 29
59. 115337 Vitex sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 872
60. 116619 Vitex sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 242
61. 119029 Vitex sp. K. Inthamma 617
62. 122532 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1492
63. 123239 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 233
64. 127032 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1763
65. 128430 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2231
66. 130607 Vitex sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 884
67. 130980 Vitex sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1253
68. 131522 Vitex sp. Chusie Trisonthi BD 100
69. 134220 Vitex sp. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3654
70. 136509 Vitex sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3534
71. 137533 Vitex sp. K. Inthamma 1117
72. 140543 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100041
73. 142192 Vitex sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6838
74. 142206 Vitex sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6853

ปิด

QR code