ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133705
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natdanai Pan-in V 490
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jul 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
2. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
3. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
4. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
5. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
6. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
7. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
8. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
9. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
10. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
11. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
12. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
13. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
14. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
15. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
16. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
17. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
18. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
19. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
20. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
21. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
22. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
23. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
24. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
25. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
26. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
27. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
28. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
29. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
30. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
31. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157
32. 113868 Eriocaulon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-118
33. 116934 Eriocaulon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-126
34. 118084 Eriocaulon sp. N. Pan-in 044
35. 118051 Eriocaulon sp. N. Pan-in 011
36. 118106 Eriocaulon sp. N. Pan-in 066
37. 120926 Eriocaulon sp. N. Muangyen 2908
38. 121422 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1042
39. 121515 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1135
40. 121983 Eriocaulon sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1318
41. 123267 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-261
42. 124498 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in PSD051
43. 127865 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 241
44. 133428 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 212
45. 133506 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 290
46. 133516 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 301
47. 133669 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 454
48. 134528 Eriocaulon sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3161
49. 138298 Eriocaulon sp. K. Inthamma 1574
50. 138667 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 542
51. 139260 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 617
52. 139311 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 668

ปิด

QR code