ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134429
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2779
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pseudostem, ca. 2.2 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1088
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4624 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4624
2. 4726 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4726
3. 10544 Alpinia sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 205
4. 11211 Alpinia sp. Sucheera 5
5. 14802 Alpinia sp. Hj. Othman, Rantai, Jugah S 56043
6. 18776 Alpinia sp. W. Nanakorn 600
7. 20003 Alpinia sp. C. Maknoi 52
8. 21801 Alpinia sp. S. Watthana, P. Suksathan 1593
9. 25658 Alpinia sp. C. Maknoi 194
10. 28303 Alpinia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 35
11. 28394 Alpinia sp. NULL
12. 30982 Alpinia sp. K. Kertsawang 688
13. 33024 Alpinia sp. Warintorn K. 07 8
14. 38031 Alpinia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3685
15. 41223 Alpinia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5612
16. 42184 Alpinia sp. Wang Hong 7875
17. 52438 Alpinia sp. M. Norsaengsri 1555
18. 54222 Alpinia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8242
19. 53469 Alpinia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1491
20. 62104 Alpinia sp. D. Khrueasan MS 37
21. 62630 Alpinia sp. W. Pongamornkul, Lisa (D11) 2883
22. 63692 Alpinia sp. M. Norsaengsri 3638
23. 69679 Alpinia sp. V. Nguanchoo 255
24. 71934 Alpinia sp. J. Towaranonte s.n.
25. 72476 Alpinia sp. P. Phaosrichai 34
26. 72791 Alpinia sp. M. Norsaengsri 10897
27. 73847 Alpinia sp. P. Phaosrichai 89
28. 73850 Alpinia sp. P. Phaosrichai 92
29. 73883 Alpinia sp. P. Phaosrichai 125
30. 74740 Alpinia sp. W. Pongamornkul 4214
31. 75127 Alpinia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2328
32. 79266 Alpinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 461
33. 80828 Alpinia sp. K. Phoutthavong et al. 631
34. 83109 Alpinia sp. W. Pongamornkul 4644
35. 83838 Alpinia sp. P. Phaosrichai 224
36. 84452 Alpinia sp. M. Wongnak s.n.
37. 86396 Alpinia sp. M. Wongnak 773
38. 89505 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB 176
39. 89544 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB 37
40. 89576 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB 41
41. 92668 Alpinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 59
42. 96411 Alpinia sp. Mahasarakham University 94
43. 98549 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 26
44. 98795 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 272
45. 102004 Alpinia sp. K. Kertsawang 4268
46. 106223 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 679
47. 107395 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 161
48. 107396 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 162
49. 110729 Alpinia sp. N. Muangyen 1937
50. 112337 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1114
51. 112367 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1144
52. 113436 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 137
53. 113554 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 255
54. 113673 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 374
55. 113904 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 154
56. 114178 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 428
57. 115551 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1443
58. 117476 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1568
59. 117936 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 306
60. 121804 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1864
61. 125668 Alpinia sp. K. Punchay 359
62. 130255 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2431
63. 130373 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2515
64. 130432 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2573
65. 130464 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2605
66. 133881 Alpinia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3401
67. 137941 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2835
68. 138045 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2939
69. 139294 Alpinia sp. Natdanai Pan-in 651
70. 139354 Alpinia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1928
71. 139990 Alpinia sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, Phyo Htet Kyaw, Phoe La Pyae, Yang Naing Win, San Oo Maung, Aung Kyi Soe, Myint Oo, Maung Wai, Soe Moe 3677
72. 141835 Alpinia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3821
73. 142840 Alpinia sp. C. Maknoi et al. 5816
74. 142871 Alpinia sp. C. Maknoi et al. 5918

ปิด

QR code