ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 14409
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.
Family name

ชื่อวงศ์

PENTAPHYLACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1714
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sepal 5, petal 5; bract 2 anther basifix glabrous. Tree~ 6 m.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 829 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Nanakorn et al. 829
2. 5237 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Nanakorn et al. 5237
3. 11057 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Nanakorn et al. 11057
4. 11092 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. S. Watthana 123
5. 14495 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 284
6. 14649 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 861
7. 26079 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Shiro Kobayashi 3393
8. 29486 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Glamwaewwong 1349
9. 33646 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Nomura FOK-612904
10. 35071 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Pongamornkul 1875
11. 37367 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. J.F. Maxwell 06-779
12. 37544 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. J.F. Maxwell 06-364
13. 46989 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 208
14. 56217 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Norsaengsri 794
15. 59301 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Li-Jianwu 243
16. 59639 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 50
17. 59658 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 69
18. 59673 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 84
19. 59674 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 85
20. 59676 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 87
21. 59677 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 88
22. 59685 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 96
23. 63061 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Li-Jianwu 739
24. 72883 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Norsaengsri 11000
25. 82971 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Norsaengsri 12355
26. 84200 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Pongamornkul 4986
27. 89097 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. N. Muangyen 688
28. 92577 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Pongamornkul 5380
29. 95647 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Chusie & K. Srithi SJ095
30. 96774 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Glamwaewwong 290/60
31. 97525 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Maknoi 5506
32. 97526 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Maknoi 5507
33. 101019 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-077365
34. 101021 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. K. Takeuchi FOK-615352
35. 105853 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Pimsiri PN063
36. 116396 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-020
37. 117654 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-024
38. 118887 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. K. Inthamma 465
39. 129218 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Akharasit Bunsongthae 34
40. 131514 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Chusie Trisonthi BD 90.1
41. 133409 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 193
42. 133513 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 297
43. 133642 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 427
44. 133717 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 502

ปิด

QR code