ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 136876
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium velutinum (Willd.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103823
Collected date

วันที่เก็บ

26 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open semi-evergreen forest with limestone rocky outcrops. Stems brownish green. Flower violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1258
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1919 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 1919
2. 5204 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5204
3. 5253 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5253
4. 5316 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5316
5. 5324 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 5324
6. 10222 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Nanakorn et al. 10222
7. 12420 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Suksathan 1315
8. 34225 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 2149
9. 37977 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3074
10. 42895 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi, M. Tanaros 3470
11. 42931 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi, M. Tanaros 3506
12. 47090 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi 3580
13. 47114 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi 3604
14. 48082 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 7251
15. 48381 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30149
16. 48750 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38450
17. 62598 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 2851
18. 62832 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri 10044
19. 62878 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Lakoet 214
20. 71436 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 3876
21. 73409 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Lakoet 567
22. 73626 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Pongamornkul 4036
23. 74892 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi 6538
24. 77711 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri 11630
25. 80261 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 77
26. 80277 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 93
27. 80554 Desmodium velutinum (Willd.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 369
28. 81805 Desmodium velutinum (Willd.) DC. M. Norsaengsri 11839
29. 84634 Desmodium velutinum (Willd.) DC. K. Kertsawang 3415
30. 88376 Desmodium velutinum (Willd.) DC. N. Muangyen 228
31. 90172 Desmodium velutinum (Willd.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 95
32. 94851 Desmodium velutinum (Willd.) DC. S. Bunma 165
33. 95434 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5096
34. 96171 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4356
35. 96172 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4357
36. 104257 Desmodium velutinum (Willd.) DC. S. Kamonnate 821
37. 109633 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Kittiphon Katong 1
38. 109644 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Nutcharin Inka 4
39. 109681 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Nacharat B. 4
40. 109701 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Kasira Rueangpetch 3
41. 110297 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5414
42. 114898 Desmodium velutinum (Willd.) DC. T. Choopan et al. 2017 115
43. 116431 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 55
44. 116707 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 330
45. 116751 Desmodium velutinum (Willd.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 374
46. 122356 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9195
47. 122393 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9233
48. 124959 Desmodium velutinum (Willd.) DC. N. Muangyen 3536
49. 131488 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Chusie Trisonthi BD 70
50. 140475 Desmodium velutinum (Willd.) DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100248

ปิด

QR code