ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 137111
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103010
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Suny roadside. Herb to 40 cm tall. Fruit pale green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2133 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 2133
2. 2221 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri s.n.
3. 2222 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 2222
4. 2233 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 346
5. 2647 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 2647
6. 3393 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 436
7. 3394 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri s.n.
8. 3501 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 442
9. 4304 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 4304
10. 5342 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 5342
11. 6817 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 6817
12. 7630 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 7630
13. 8289 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Nanakorn et al. 8289
14. 12553 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Srisanga 314
15. 15179 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri, S. vessabutr & S. Sasirat 850
16. 16096 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Suksathan 1961
17. 16374 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Suksathan 2049
18. 17308 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Suksathan 2617
19. 18180 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 951
20. 22330 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 1900
21. 24401 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. S. Laegaard & M. Norsaengsri 21719
22. 23610 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Srisanga 2619
23. 24435 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. S. Laegaard 21764
24. 35227 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8015
25. 37648 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. J.F. Maxwell 06-591
26. 39382 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 4468
27. 39398 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 4484
28. 39416 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 4502
29. 41599 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 224
30. 41608 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 234
31. 42815 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6280
32. 46740 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 2931
33. 47363 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 030
34. 47847 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. S. Sawangsawat & W. Boonchai 168
35. 48573 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 7324
36. 49039 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T- 26024
37. 49693 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38354
38. 50272 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52142
39. 53706 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 5962
40. 53671 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 624
41. 55075 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 8377
42. 58263 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 8808
43. 58332 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri 1571
44. 58334 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri s.n.
45. 59259 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 9796
46. 59539 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Romklao Botanical Garden 0145/2553
47. 59867 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Romklao Botanical Garden 0258/2554
48. 60046 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2207
49. 72393 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095146
50. 80195 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-11
51. 82500 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shine 090634
52. 84513 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. K. Kertsawang 3366
53. 87170 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-013
54. 87178 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-021
55. 88252 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Pongamornkul 5258
56. 100868 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. P. Phaosrichai 593
57. 116503 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-127
58. 116708 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-331
59. 137112 Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103005

ปิด

QR code