ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 137580
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus emblica L.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 1164
Collected date

วันที่เก็บ

25 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Tree. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 41 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 041
2. 2576 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 2576
3. 4314 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 4314
4. 6028 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 6028
5. 6800 Phyllanthus emblica L. S. Watthana & P. Srisanga 033
6. 8182 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8182
7. 8974 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8974
8. 9375 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 9375
9. 10776 Phyllanthus emblica L. S. Thalamphai 5
10. 11797 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 292
11. 12011 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 298
12. 22718 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2450
13. 23558 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 70
14. 25844 Phyllanthus emblica L. Bot. KU 2006.41
15. 27430 Phyllanthus emblica L. P. Kumphet sn. 114
16. 28986 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 28986
17. 29335 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 1279
18. 30529 Phyllanthus emblica L. J.F. Maxwell 09-72
19. 31962 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 1124
20. 32090 Phyllanthus emblica L. S. Chongko 548
21. 33266 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 07-047
22. 34413 Phyllanthus emblica L. Warintorn K. 08-243
23. 34663 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3298
24. 34819 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
25. 35513 Phyllanthus emblica L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8337
26. 35973 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 09-314
27. 36269 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2216
28. 36422 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3066
29. 39118 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 08-467
30. 42378 Phyllanthus emblica L. Wang Hong 3755
31. 43725 Phyllanthus emblica L. S. Gardner & P. Tippayasri ST1375
32. 44795 Phyllanthus emblica L. Piyawan Winichainan HN1115
33. 44841 Phyllanthus emblica L. Yaovanit Polpim HN1397
34. 46231 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
35. 46444 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2519
36. 46680 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 2826
37. 53193 Phyllanthus emblica L. Yin-Jiantao 1395
38. 54630 Phyllanthus emblica L. P. Chantaranothai 30
39. 57634 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4051
40. 57638 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4055
41. 58146 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8679
42. 60886 Phyllanthus emblica L. Ling Shein Man 087248
43. 61963 Phyllanthus emblica L. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087337
44. 64540 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3089
45. 66203 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3236
46. 66949 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3531
47. 67367 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri & R. Insea 8190
48. 68280 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4384
49. 69748 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053503
50. 71347 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3787
51. 71846 Phyllanthus emblica L. B. Pantarod 83
52. 73670 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 04080
53. 75967 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094307
54. 77695 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11614
55. 79700 Phyllanthus emblica L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097970
56. 80347 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-162
57. 80694 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4551
58. 81266 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 7448
59. 81840 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11874
60. 83609 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
61. 83610 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
62. 83611 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
63. 84095 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4881
64. 84800 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 2286
65. 85683 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5024
66. 87041 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 334/58
67. 87597 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-437
68. 88207 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5213
69. 88453 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 305
70. 89073 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 664
71. 89635 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5621
72. 92311 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 032763
73. 92653 Phyllanthus emblica L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-044
74. 92835 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 630
75. 93190 Phyllanthus emblica L. N. Turreira-Garcia 349
76. 93207 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 324
77. 93305 Phyllanthus emblica L. N. Turreira Garcia 583
78. 93585 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5768
79. 98303 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-183
80. 101755 Phyllanthus emblica L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 043
81. 102520 Phyllanthus emblica L. V. Nguanchoo 771
82. 104934 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 6091
83. 106030 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 6506
84. 106424 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 879
85. 107295 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-054
86. 111049 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 4618
87. 113858 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-108
88. 115705 Phyllanthus emblica L. K. Wangwasit 180321-1
89. 116870 Phyllanthus emblica L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-062
90. 117511 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1603
91. 117591 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1683
92. 118338 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 226
93. 119045 Phyllanthus emblica L. K. Phromnoi 10
94. 120774 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 2756
95. 121394 Phyllanthus emblica L. N. Boonruang 0455
96. 126258 Phyllanthus emblica L. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021415
97. 126259 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 024263
98. 128064 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 900
99. 128211 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 1081
100. 129356 Phyllanthus emblica L. Akharasit Bunsongthae 222
101. 131167 Phyllanthus emblica L. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4517
102. 131902 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 91
103. 132446 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 7288
104. 133852 Phyllanthus emblica L. R. Kantasrila MSD 70
105. 137086 Phyllanthus emblica L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103008
106. 139544 Phyllanthus emblica L. T. Choopan et al. 2021-87
107. 139624 Phyllanthus emblica L. T. Choopan et al. 2022-10

ปิด

QR code