ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 18313
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 1086
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grass 1 m high inflorescence red by bamboos forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2127 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri s.n.
2. 2612 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 2612
3. 3820 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 3820
4. 6654 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 6654
5. 6999 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 6999
6. 10068 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 10068
7. 13761 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 709
8. 13795 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 744
9. 19941 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C.B. Heiser 7042
10. 21244 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 1656
11. 37776 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 3731
12. 39509 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4593
13. 41418 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4105
14. 41441 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4127
15. 41583 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 206
16. 41587 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 211
17. 45780 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 5891
18. 56237 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 851
19. 58478 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri, N. Tathana 9513
20. 62525 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. Romklao Botanical Garden 2555 465
21. 63672 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4153
22. 67270 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4141
23. 67424 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 2048
24. 70354 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C. Maknoi 3221
25. 73272 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C. Lakoet 430
26. 111435 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 383

ปิด

QR code