ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 21412
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Balsaminaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 1419
Collected date

วันที่เก็บ

28 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca 1 m high in evergreen forest. Flower white. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

289    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9601 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 9601
2. 11922 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 11922
3. 17984 Impatiens sp. P. Srisanga 1537
4. 18005 Impatiens sp. P. Srisanga 1558
5. 18017 Impatiens sp. P. Srisanga 1570
6. 19291 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1110
7. 19320 Impatiens sp. S. Watthana, C. Maknoi 1091
8. 19374 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 5
9. 19757 Impatiens sp. W. La-ongsri 119
10. 20394 Impatiens sp. P. Thongson 139
11. 20440 Impatiens sp. P. Thongson 185
12. 20909 Impatiens sp. P. Srisanga 1921
13. 20952 Impatiens sp. P. Srisanga 1964
14. 21239 Impatiens sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2113
15. 21250 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1662
16. 21387 Impatiens sp. S. Watthana 1394
17. 21431 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1676
18. 21486 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1731
19. 21555 Impatiens sp. S. Watthana 1450
20. 22248 Impatiens sp. P. Srisanga 2308
21. 23268 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 287
22. 25356 Impatiens sp. NULL
23. 27701 Impatiens sp. C. Maknoi 887
24. 27768 Impatiens sp. C. Maknoi 350
25. 28117 Impatiens sp. S. Watthana 2107
26. 28127 Impatiens sp. S. Watthana 2118
27. 28534 Impatiens sp. S. Pumicong 415
28. 29411 Impatiens sp. S. Suk-ieam s.n.
29. 29718 Impatiens sp. C. Maknoi 997
30. 30629 Impatiens sp. P. Suksathan 4249
31. 30630 Impatiens sp. P. Suksathan 4250
32. 31618 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1941
33. 34216 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2140
34. 34221 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2145
35. 34226 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2150
36. 34268 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1626
37. 34606 Impatiens sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3028
38. 35112 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2190
39. 35302 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8104
40. 35678 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8524
41. 36171 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2766
42. 36172 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3866
43. 36384 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3027
44. 36797 Impatiens sp. P. Suksathan 4541
45. 36799 Impatiens sp. P. Suksathan 4543
46. 36809 Impatiens sp. P. Suksathan 4553
47. 36810 Impatiens sp. P. Suksathan 4554
48. 36813 Impatiens sp. P. Suksathan 4557
49. 36817 Impatiens sp. P. Suksathan 4560
50. 36823 Impatiens sp. P. Suksathan 4566
51. 36824 Impatiens sp. P. Suksathan 4567
52. 36830 Impatiens sp. P. Suksathan 4573
53. 36831 Impatiens sp. P. Suksathan 4574
54. 36834 Impatiens sp. P. Suksathan 4577
55. 36835 Impatiens sp. P. Suksathan 4578
56. 36837 Impatiens sp. P. Suksathan 4580
57. 36838 Impatiens sp. P. Suksathan 4581
58. 36843 Impatiens sp. P. Suksathan 4586
59. 36847 Impatiens sp. P. Suksathan 4590
60. 36848 Impatiens sp. P. Suksathan 4591
61. 36851 Impatiens sp. P. Suksathan 4594
62. 37095 Impatiens sp. P. Chalermglin s.n.
63. 38449 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2221
64. 40390 Impatiens sp. C. Maknoi 2761
65. 40843 Impatiens sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6063
66. 40943 Impatiens sp. K. Kertsawang 913
67. 40992 Impatiens sp. K. Kertsawang 905
68. 42866 Impatiens sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3441
69. 42960 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun, V. Chamchumroon, S. Saengrit, R. Simma 4429
70. 42969 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4532
71. 42980 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4584
72. 42981 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4587
73. 42982 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4588
74. 43862 Impatiens sp. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 776
75. 45043 Impatiens sp. M. Tanaros 445
76. 45232 Impatiens sp. D. Khrueasan MS 323
77. 45971 Impatiens sp. C. Maknoi 3883
78. 46897 Impatiens sp. M. Tanaros 370
79. 47031 Impatiens sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 252
80. 47927 Impatiens sp. M. Norsaengsri 7095
81. 48197 Impatiens sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 1
82. 48210 Impatiens sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 15
83. 48462 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38529
84. 48494 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38676
85. 48724 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38277
86. 48752 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T 61749
87. 48753 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T 61884
88. 48754 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T 61859
89. 48862 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51454
90. 50377 Impatiens sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat, J.F. Maxwell T 60748
91. 50793 Impatiens sp. S. Watthana 3522
92. 51090 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2696
93. 51318 Impatiens sp. M. Norsaengsri 2766
94. 52106 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4810
95. 52125 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun 4850
96. 52126 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun 4839
97. 52597 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1682
98. 52651 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1737
99. 52947 Impatiens sp. C. Maknoi 3942
100. 53296 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7962
101. 53571 Impatiens sp. Yin-Jiangtao 1139
102. 53121 Impatiens sp. Yin-Jiangtao 1808
103. 53302 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7968
104. 53381 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8054
105. 53383 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8056
106. 53406 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8083
107. 53708 Impatiens sp. M. Norsaengsri 5964
108. 54459 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6921
109. 54461 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6924
110. 54465 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6939
111. 54478 Impatiens sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6959
112. 54527 Impatiens sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
113. 54528 Impatiens sp. S. Mattapha Sawai 414
114. 54531 Impatiens sp. Sawai s.n.
115. 54680 Impatiens sp. S. Mattapha 102
116. 54781 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1774
117. 57834 Impatiens sp. Pooma, R., Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6936
118. 57839 Impatiens sp. Pooma, R., Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6929
119. 57841 Impatiens sp. Pooma, R., Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7045
120. 58956 Impatiens sp. Li-Jianwu 499
121. 59497 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 2553 103
122. 62218 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 2555 505
123. 62362 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 2555 649
124. 62727 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1151
125. 62808 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10020
126. 63857 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9875
127. 63862 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9880
128. 63895 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9913
129. 63899 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9917
130. 64226 Impatiens sp. Pooma, R., Pattharahirantricin N. 7703
131. 64533 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3082
132. 64980 Impatiens sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh, Tran Huu Dang, Eliska Zaveska JLS 1620
133. 65348 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2415
134. 65353 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2420
135. 65360 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2428
136. 65363 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2431
137. 65381 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2453
138. 67364 Impatiens sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8187
139. 66165 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3199
140. 66628 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10473
141. 66800 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10398
142. 66927 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3509
143. 67028 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3610
144. 67894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10574
145. 67900 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10580
146. 68080 Impatiens sp. P. Thongson, W. Boonprakop 348
147. 68183 Impatiens sp. C. Maknoi 4288
148. 68324 Impatiens sp. C. Maknoi 4427
149. 68722 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10633
150. 69582 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7037
151. 70053 Impatiens sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2601
152. 70781 Impatiens sp. Ling Shein Mang 93092
153. 72426 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki, Yu Ito 80214
154. 72428 Impatiens sp. Shigeo Yasuda 53683
155. 72429 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki, Yu Ito 50208
156. 72617 Impatiens sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee, P. Triboun 5255
157. 72735 Impatiens sp. C. Maknoi 4970
158. 72986 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10767
159. 73870 Impatiens sp. P. Phaosrichai 112
160. 74292 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7364
161. 77658 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11583
162. 78094 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4439
163. 80456 Impatiens sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 271
164. 80654 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4511
165. 84327 Impatiens sp. W. Khattiyot 418
166. 84358 Impatiens sp. W. Khattiyot 449
167. 85206 Impatiens sp. C. Maknoi 7854
168. 85687 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5028
169. 85894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12547
170. 85895 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12548
171. 86025 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 29
172. 86256 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 260
173. 86496 Impatiens sp. W. Tanming 948
174. 86631 Impatiens sp. W. Tanming 854
175. 86677 Impatiens sp. W. Tanming 900
176. 88223 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5229
177. 88774 Impatiens sp. C. Maknoi 8376
178. 88793 Impatiens sp. C. Maknoi 8395
179. 89289 Impatiens sp. C. Maknoi 8137
180. 90926 Impatiens sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee, Pramote Triboun 5940
181. 91165 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3532
182. 91692 Impatiens sp. W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3669
183. 92782 Impatiens sp. N. Muangyen 1353
184. 93346 Impatiens sp. Jinna P. 433
185. 95143 Impatiens sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 182
186. 95773 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6057
187. 96295 Impatiens sp. Prince of Songkla University 11
188. 96296 Impatiens sp. Prince of Songkla University 12
189. 96297 Impatiens sp. Prince of Songkla University 13
190. 96299 Impatiens sp. Prince of Songkla University 15
191. 96300 Impatiens sp. Prince of Songkla University 16
192. 96477 Impatiens sp. Mahasarakham University 160
193. 96514 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 60 30
194. 96515 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 60 31
195. 96596 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 60 112
196. 97008 Impatiens sp. C. Maknoi 4828
197. 97383 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
198. 97388 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
199. 98546 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 23
200. 104500 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6277
201. 105063 Impatiens sp. C. Maknoi 6252
202. 105083 Impatiens sp. C. Maknoi 6273
203. 105297 Impatiens sp. C. Maknoi 6533
204. 105923 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6399
205. 106800 Impatiens sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 520
206. 110171 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1044
207. 111054 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 3
208. 111337 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 285
209. 111412 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 360
210. 111633 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 156
211. 112363 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1140
212. 112718 Impatiens sp. N. Muangyen 2205
213. 113259 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3952
214. 113289 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3982
215. 113446 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 147
216. 113455 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 156
217. 114566 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4915
218. 114581 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4930
219. 115523 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1415
220. 115887 Impatiens sp. K. Wangwasit 180717 12
221. 115993 Impatiens sp. K. Wangwasit 180911 13
222. 116087 Impatiens sp. K. Wangwasit 180913 21
223. 116142 Impatiens sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6794
224. 117225 Impatiens sp. N. Muangyen 2492
225. 117227 Impatiens sp. N. Muangyen 2494
226. 117230 Impatiens sp. N. Muangyen 2497
227. 117276 Impatiens sp. N. Muangyen 2543
228. 117285 Impatiens sp. N. Muangyen 2552
229. 117440 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1532
230. 117478 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1570
231. 117504 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1596
232. 117518 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1610
233. 117583 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1675
234. 117763 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 133
235. 118934 Impatiens sp. K. Inthamma 521
236. 118966 Impatiens sp. K. Inthamma 553
237. 120709 Impatiens sp. N. Muangyen 2691
238. 121340 Impatiens sp. N. Boonruang 401
239. 121754 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1814
240. 123863 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 400
241. 125388 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7131
242. 125389 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7132
243. 126809 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4050
244. 127527 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2027
245. 128313 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2114
246. 128346 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2147
247. 128348 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2149
248. 128422 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2223
249. 130052 Impatiens sp. P. Yadee 1
250. 130057 Impatiens sp. P. Yadee 6
251. 130058 Impatiens sp. P. Yadee 7
252. 132460 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7302
253. 132503 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7383
254. 132562 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7500
255. 134347 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2697
256. 135716 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7684
257. 135875 Impatiens sp. W. Pongamornkul 7843
258. 136363 Impatiens sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 282
259. 138085 Impatiens sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2979
260. 138249 Impatiens sp. K. Inthamma 1525
261. 138273 Impatiens sp. K. Inthamma 1549
262. 138432 Impatiens sp. K. Inthamma 1708
263. 138944 Impatiens sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3823
264. 139764 Impatiens sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4006
265. 139929 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2334
266. 139930 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2369
267. 139931 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 2722
268. 139932 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 2847
269. 139933 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 3043
270. 139934 Impatiens sp. Kate Armstrong, J. Richard Abbott, Thet Yu Nwe, Ye Yint Tun, Phoe La Pyae, Daniel Aung 3099
271. 139935 Impatiens sp. Kate Armstrong, J. Richard Abbott, Thet Yu Nwe, Ye Yint Tun, Phoe La Pyae, Daniel Aung 3153
272. 139936 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Moe Myint Thu, Ye Htut Win, Pema Sana, Phoe La Pyae, Syn Ser 3879
273. 139937 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Moe Myint Thu, Ye Htut Win, Pema Sana, Phoe La Pyae, Syn Ser 3892
274. 139938 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Moe Myint Thu, Ye Htut Win, Pema Sana, Phoe La Pyae, Syn Ser 4262
275. 139943 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 1192 (2)
276. 139946 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 1219
277. 139949 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 1326
278. 139951 Impatiens sp. Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, Myint Kyaw, Tu Naing 1648
279. 139952 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1772
280. 139953 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1778
281. 139955 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1848
282. 139956 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1916
283. 139957 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1985
284. 139958 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2043
285. 139959 Impatiens sp. Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 2246
286. 139960 Impatiens sp. J. Richard Abbott, Phoe La Pyae 27892
287. 141442 Impatiens sp. K. Inthamma KI 715
288. 141969 Impatiens sp. Phannapha Rodjaroen 3
289. 142017 Impatiens sp. W. Pongamornkul 715

ปิด

QR code